Οικονομία

Αλλάζουν όλα στη φορολογία αυτοκινήτων, έκπτωση τελών 75% για τα υβριδικά


Καθιερώνεται προοδευτική κλίμακα υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, δίνεται κίνητρο για «καθαρά» οχήματα

Μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των τελών ταξινόμησης αυτοκινήτων, που οδηγεί σε μείωση των βαρών από τα τέλη ταξινόμησης, αλλά και ισχυρό κίνητρο για την απόκτηση υβριδικών αυτοκινήτων με χαμηλές εκπομπές ρύπων, φέρνει το νομοσχέδιο που έδωσε αργά χθες το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών.

Ένα σοβαρό δομικό πρόβλημα που υπήρχε ως τώρα στον υπολογισμό των τελών ταξινόμησης αυτοκινήτων ήταν ότι δεν εφαρμοζόταν προοδευτικά η κλίμακα. Ένα ευρώ διαφοράς στην αξία του αυτοκινήτου ήταν αρκετό για να ανεβάζει ολόκληρο το ποσό του τέλους ταξινόμησης λόγω υπολογισμού με τον υψηλότερο συντελεστή. Για παράδειγμα, για ένα αυτοκίνητο αξίας 17.000 ευρώ πληρωνόταν τέλος ταξινόμησης με συντελεστή 7,6%, αλλά αν η αξία ήταν 17.001 ευρώ, ο συντελεστής ανέβαινε στο 15,2% για ολόκληρη την αξία του αυτοκινήτου και όχι μόνο για το 1 ευρώ της υπέρβασης.

Για να αντιμετωπισθεί αυτό το πρόβλημα, το υπουργείο Οικονομικών καθιερώνει προοδευτική κλίμακα υπολογισμού των τελών, όπου για κάθε επιμέρους τμήμα της αξίας του αυτοκινήτου θα εφαρμόζεται διαφορετικός συντελεστής, όπως ακριβώς συμβαίνει με την κλίμακα της φορολογίας εισοδήματος.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, «με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, εισάγεται προοδευτική κλιμακωτή φορολόγηση για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και ορίζονται νέοι συντελεστές για κάθε κλιμάκιο της φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην άρση των στρεβλώσεων του υφιστάμενου τρόπου υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης που προκάλεσαν οι απότομες αυξήσεις του τέλους ταξινόμησης στις αλλαγές των κλιμακίων με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση των τιμών των τιμοκαταλόγων σε μη συμμετρική κατανομή ακριβώς κάτω από τα όρια των κλιμακίων αξίας και στην καθιέρωση ενός δικαιότερου συστήματος επιβολής του τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα».

Η νέα κλίμακα έχει ως εξής:

teli_taxinomisis_IX

Για τις μοτοσυκλέτες, αντίστοιχα, καθιερώνεται η ακόλουθη κλίμακα:

teli_dikikla

Επιπλέον, στο πλαίσιο της προσπάθειας να ανανεωθεί ο στόλος με αυτοκίνητα «καθαρής» τεχνολογίας, δηλαδή με εκπομπές ρύπων (CO2) κάτω από 50 γρ/χλμ., η κυβέρνηση καθιερώνει έκπτωση 75% στα τέλη ταξινόμησης για τα υβριδικά αυτοκίνητα αυτής της κατηγορίας, τα οποία πλέον γίνονται, από φορολογική άποψη, ευθέως ανταγωνιστικά προς τα ηλεκτρικά, τα οποία απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη ταξινόμησης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου:

  • Με την προτεινόμενη διάταξη αναμορφώνεται και εξορθολογίζεται το καθεστώς φορολογίας των επιβατικών και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης. Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για την ανανέωση του υφιστάμενου στόλου αυτοκινήτων και την προώθηση μη ρυπογόνων οχημάτων νέας τεχνολογίας.
  • Ειδικότερα, καθιερώνεται νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων και αναμορφώνονται σε συνάρτηση με την παλαιότητα του οχήματος αναλογικότερα οι προσαυξήσεις οι οποίες επιβάλλονται με βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία EURO.
  • Παράλληλα μειώνεται περαιτέρω το τέλος ταξινόμησης υβριδικών αυτοκινήτων, χαμηλών ρύπων, ήτοι με εκπομπές ρύπων CO2 έως 50 γρ/χλμ, ενώ διατηρείται η απαλλαγή του 50% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για υβριδικά αυτοκίνητα με περισσότερους ρύπους, καθώς και η πλήρης απαλλαγή για τα ηλεκτροκίνητα ΕΙΧ. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το αναλογούν τέλος ταξινόμησης για την πλειοψηφία των οχημάτων και ευνοείται η ταξινόμηση νεότερων αυτοκινήτων, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης τόνωσης της σχετικής αγοράς.
  • Τέλος, καταργείται η υφιστάμενη πρόβλεψη για τη δυνατότητα φορολόγησης μεταχειρισμένων οχημάτων με πρώτη κυκλοφορία στην ΕΕ πριν από την 01.06.2016, με βάση το προϊσχύον καθεστώς φορολόγησης (ιστορικό τέλος), η πρακτική εφαρμογή της οποίας δημιούργησε πολλές και μεγάλες καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού οχημάτων. Με μεταβατική διάταξη και αναφορικά με τα οχήματα για τα οποία εκκρεμεί αίτηση προς εξέταση ενώπιον της σχετικής Επιτροπής Ιστορικού Τέλους Ταξινόμησης, παρέχεται εναλλακτικά, η δυνατότητα επιλογής ταξινόμησης με τις νέες διατάξεις.
  •  Οι συντελεστές για τα αυτοκίνητα εξακολουθούν να διαφοροποιούνται περαιτέρω ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ώστε να ευνοούνται τα αυτοκίνητα με τις χαμηλότερες εκπομπές. Επιπλέον, κατηγοριοποιούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ανάλογα με την παλαιότητά τους και ειδικότερα με βάση τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO που πληρούν εκ κατασκευής και την τελευταία ημερομηνία ταξινόμησής τους ως καινούρια (ως προς την πρώτη ταξινόμησή τους), όπως αυτά ορίζονται στους εκάστοτε Κανονισμούς, και οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης προσαυξάνονται περαιτέρω, ανάλογα με τις προδιαγραφές των ορίων εκπομπών EURO ή με τις προδιαγραφές των Οδηγιών.

Ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων, οι συντελεστές μειώνονται κατά 5% ή αυξάνονται κατά 10% έως και 100%. Ανάλογα με την κατηγορία εκπομπών ρύπων στην οποία εντάσσονται τα οχήματα (κατηγορία "Euro") τα τέλη προσαυξάνονται κατά 50% έως 200%. Για όσα δεν πληρούν προδιαγραφές ορίων εκπομπών (Euro) ή τις προδιαγραφές Κανονισμών και Οδηγιών που αφορούν στις εκπομπές των οχημάτων συμβατικής τεχνολογίας, προβλέπεται προσαύξηση 200%.

Η εν λόγω ρύθμιση έχει σκοπό την ομαλοποίηση και τον εξορθολογισμό των προσαυξήσεων των συντελεστών
του τέλους ταξινόμησης ανάλογα με τα όρια εκπομπών EURO, ή τις προδιαγραφές των Οδηγιών που πληρούν
εκ κατασκευής τα αυτοκίνητα, ώστε να ενθαρρύνεται η απόκτηση λιγότερο ρυπογόνων αυτοκινήτων.

Για τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα και ειδικότερα για τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερη από ή ίση με πενήντα ένα (51) γρ./χλμ., προβλέπεται απαλλαγή κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους ταξινόμησης.

Για τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη από ή ίση με πενήντα (50) γρ/χλμ. προβλέπεται απαλλαγή κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τέλους ταξινόμησης,προκειμένου να ευνοούνται τα λιγότερο ρυπογόνα αυτοκίνητα.

Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τέλους ταξινόμησης για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί στην τόνωση της αγοράς αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, τα οποία λόγω του μεγάλου κυβισμού και αξίας επιβαρύνονται με υψηλό τέλος ταξινόμησης.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις