Επιχειρήσεις

Alpha Trust: Αύξηση 20,5% στον τζίρο του 2023 - Μέρισμα €0,55


Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023 ανακοίνωσε η Alpha Trust, σημειώνοντας αύξηση σε όλα τα βασικά μεγέθη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

  • Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2023 ανήλθε σε € 8,47 εκ. έναντι € 7,03 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,48%.
  • Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών, φόρων και αποσβέσεων για τη χρήση 2023 ανήλθαν σε € 2,15 εκ. έναντι € 1,15 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 86,02%.
  • Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τη χρήση 2023 ανήλθαν σε € 1,34 εκ. έναντι € 0,51 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 161,55%.

Οι βασικοί δείκτες για τον Όμιλο διαμορφώνονται ως εξής:

• Μικτό Περιθώριο Κέρδους 64,83%

• Περιθώριο EBITDA 25,43%

• Περιθώριο Κέρδους προ φόρων 21,22 %

• Καθαρό περιθώριο Κέρδους 15,90% • Απόδοση Ενεργητικού 12,47%

• Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 18,65%

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2023, ο Πρόεδρος της “ALPHA TRUST HOLDINGS”, κ. Φαίδων Ταμβακάκης σημείωσε:

«Η χρονιά υπήρξε θετική για του πελάτες, το προσωπικό και τους μετόχους μας. Ο μετασχηματισμός της Εταιρείας με την απόσχιση του κλάδου διαχείρισης κεφαλαίων ολοκληρώθηκε με επιτυχία και προσφέρει την δυνατότητα για διεύρυνση των δραστηριοτήτων και ενίσχυση της κύριας δραστηριότητας χάρη στην ευελιξία που παρέχει το νέο σχήμα. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού και μεγάλο τμήμα της τεχνολογικής αναβάθμισης που βάρυναν τα αποτελέσματα την τελευταία πενταετία. Η πρόταση για αυξημένο μέρισμα απηχεί την άποψη της διοίκησης για την περαιτέρω πορεία του Ομίλου.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την διανομή μερίσματος €0,55 ανά μετοχή.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα