Πολιτική

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Ιντρακάτ


«Το 2016 υπήρξε σίγουρα μια δύσκολη χρονιά όπως και για όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, όμως σε αυτό το δυσχερές περιβάλλον συνεχίσαμε με ικανοποιητικό ρυθμό την υλοποίηση της στρατηγικής και διατηρήσαμε τα οικονομικά μεγέθη μας» ανέφερε ο Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat, στην ομιλία του στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε εχθές.

Σχετικά με τις εξελίξεις της τρέχουσας χρονιάς, ο κ. Σουρέτης αναφέρθηκε σε δύο πολύ σημαντικά γεγονότα για τον όμιλο. Το πρώτο είναι η ανάληψη του κατασκευαστικού αντικειμένου του έργου των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων της FRAPORT, αξίας 357 εκατ. ευρώ. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός είναι η υπογραφή της σύμβασης του έργου ΣΔΙΤ που αφορά την Υλοποίηση Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων του Νομού Σερρών.

O κ. Σουρέτης αναφερόμενος στους στόχους της Intrakat για την πενταετία 2017-2022, τόνισε: «Διατηρούμε, βελτιώνουμε και αναπτύσσουμε την ανταγωνιστικότητα μας. Εξειδικευόμαστε στα υπάρχοντα αλλά και νέα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις. Διεκδικούμε νέα έργα υποδομών μέσω του προγράμματος ΣΕΣ και του σχεδίου Junker, και συγκεκριμένα έργα ύψους 11 δισ. ευρώ που αφορούν στην Διαχείριση των Αποβλήτων, στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα, στην Προώθηση Συνδυασμένων Μεταφορών, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην Ολοκλήρωση Εθνικών Δικτύων, στην Αναβάθμιση Λιμένων και στον Εκσυγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου».

Όσον αφορά στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, τα κεφάλαια που θα προκύψουν θα εξυπηρετήσουν: την χρηματοδότηση των ταμειακών αναγκών που προκύπτουν από την ανάληψη νέων κατασκευαστικών έργων που έχει αναλάβει πρόσφατα η Intrakat (Fraport, ΣΔΙΤ Σερρών), καθώς και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα του real estate.

Το 2016 τα οικονομικά αποτελέσματα της Intrakat διαμορφώθηκαν ως εξής: Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 182,4 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 23,6% σε σχέση με το 2015. Το 86% του κύκλου εργασιών προέρχεται από τα κατασκευαστικά έργα και το υπόλοιπο από έργα τηλεπικοινωνιακών υποδομών και μεταλλικών κατασκευών. Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα έκτακτα αποτελέσματα 4,3 εκατ. ευρώ της χρήσης, ανήλθε σε 16,7 εκατ. ευρώ έναντι 12,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η συνέλευση των μετόχων έλαβε απόφαση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 3.051.000,88 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεων της προς την Intracom Holdings και έκδοση 2.243.383 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,36 ευρώ η κάθε μία, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της άνω πιστώτριας. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίσθηκε στην ονομαστική αξία της μετοχής δηλαδή στα 1,36 ευρώ ανά μετοχή. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης θα ανέλθει στο ποσό των 34.540.780,88 ευρώ και θα διαιρείται σε 25.397.633 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,36 ευρώ η κάθε μία. Με την εν λόγω αύξηση η εταιρεία θα μειώσει ισόποσα τις υποχρεώσεις της προς την Intracom Holdings, χωρίς την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού, γεγονός που θα συμβάλει θετικά στην χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας και στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις