Ενέργεια

Η απάντηση της «Ελλάκτωρ» για τα αιολικά πάρκα 


Σε απάντηση πρόσφατου δημοσιεύματος του «Σin», για την κατάτμηση έργων αιολικών πάρκων, προκειμένου εταιρείες να έχουν ευνοϊκότερη αντιμετώπιση όσον αφορά την αδειοδότηση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ομίλου «Ελλάκτωρ», σε επιστολή της αναφέρει τα εξής:  

«Από τα αναφερόμενα στο εν λόγω δημοσίευμα αιολικά πάρκα, στον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανήκουν μόνο αυτά της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ», στις περιοχές “Κούνος”, “Ράχες Χουνάρια” και “Καψολακούσες”, συνολικής ισχύος 158,4 MW. Για τα παραπάνω έργα, ως ενιαίο  συγκρότημα κατηγορίας Α1, έχει υποβληθεί ενιαία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Δνση  Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ στις 26-2-2021, για την συνολική εξέταση των περιβαλλοντικών  επιπτώσεων.  

Οι υπόλοιπες εταιρείες “ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.” και “ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.” δεν ανήκουν και δεν  συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, και ως εκ τούτου οι ενέργειες τους δεν  ελέγχονται από τον Όμιλο».  

Απάντηση συντάκτη: Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Oμοσπονδία Bατικιώτικων Συλλόγων Λακώνων Αττικής και περιήλθαν σε γνώση του «Σin», βάσει των δημοσιευμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  2019, στην «Αιολική Πάρνωνος» η «Ελλάκτωρ» συμμετέχει με ποσοστό 80% και στην «Αιολικά Πάρκα Μαλέα» με ποσοστό 57,8%, έχοντας μάλιστα και την ίδια έδρα (Ερμού 25 Κηφισιά).  
 

Διαβάστε επίσης