Επικαιρότητα

Με τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτικό αυτοματισμό το Δημόσιο


Τις τεχνολογίες αιχμής και συγκεκριμένα την τεχνητή νοημοσύνη και τον ρομποτικό αυτοματισμό, αξιοποιεί το υπουργείο Εσωτερικών για τη στοχοθεσία και την αξιολόγηση των προϊσταμένων στις δημόσιες υπηρεσίες με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της διαφάνειας.

Την περασμένη Πέμπτη 21 Μαρτίου, τέθηκε σε λειτουργία μια ειδική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι αξιολογητές καλούνται να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν τους στόχους που έχουν ήδη καθοριστεί, δηλαδή να τους εναρμονίσουν με τις αρχές της έξυπνης στοχοθέτησης S.M.A.R.T. {Specific (Συγκεκριμένος), Measurable (Μετρήσιμος), Achievable (Εφικτός), Relevant (Σχετικός), Timely (Χρονικά περιορισμένος)}.

Η πρώτη φάση της αξιολόγησης για το 2023 έφερε την υποβολή περισσότερων από 20.000 εντύπων αξιολόγησης, περιλαμβάνοντας συνολικά 114.000 στόχους.

Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά για την ανάλυση και επεξεργασία των στόχων, εντοπίζοντας εκείνους που δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια S.M.A.R.T. και προτείνοντας βελτιώσεις για την ευθυγράμμισή τους με τα πρότυπα ποιότητας. Εκτός από τον εντοπισμό των ατελειών, δημιουργήθηκαν και συγκεκριμένες συστάσεις για τη βελτίωση των στόχων, παρέχοντας έτσι ένα ισχυρό εργαλείο στους αξιολογητές για τη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών στρατηγικών.

Αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στο να διευκολύνει τους αξιολογητές να ανατροφοδοτήσουν και να βελτιώσουν τους στόχους, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση τους για την καλύτερη εφαρμογή της διαδικασίας στοχοθέτησης. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική διαδικασία σε επιλεγμένους δημόσιους φορείς για την περαιτέρω βελτίωση του καθορισμού των στόχων μέσω της επεξεργασίας τους από έμπειρους αναλυτές.

Σε επόμενη φάση, κάθε προϊστάμενος του δημοσίου θα μπορεί να συμβουλεύεται ένα «λεξικό στόχων» όταν κάνει στοχοθεσία για το τμήμα του. Θα έχει, δηλαδή, στη διάθεσή του ένα κατάλογο προτεινόμενων στόχων μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα, προσαρμοσμένο στις αρμοδιότητες του. Μέσα από αυτόν τον κατάλογο, θα μπορεί να επιλέγει ή να προσαρμόζει τους προτεινόμενους στόχους σύμφωνα με τις ανάγκες του. Εκτός αυτού, το υπουργείο σχεδιάζει με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης να εισαγάγει και έναν ψηφιακό βοηθό, ο οποίος θα υποστηρίζει τους προϊσταμένους κατά τη διαδικασία της στοχοθεσίας.

Οι αξιολογητές έχουν προθεσμία μέχρι τις 5 Απριλίου να χρησιμοποιήσουν την ειδική εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί για την επικύρωση των στόχων του 2023. Παρά την υποστήριξη που προσφέρουν η τεχνητή νοημοσύνη και ο ρομποτικός αυτοματισμός, η τελική απόφαση για την επικύρωση των στόχων παραμένει στην αρμοδιότητα των αξιολογητών, επιβεβαιώνοντας την αυτονομία και την ευθύνη τους στη διαδικασία αξιολόγησης.

 Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από την Expertise France, που είναι ένα ΝΠΔΔ του γαλλικού δημοσίου και χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Reform).

Ενδυνάμωση και εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων

Η έμφαση που δίνεται στη χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και ο ρομποτικός αυτοματισμός αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση. Οι προσπάθειες αυτές αντικατοπτρίζουν μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και την επίτευξη στόχων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης στόχων, τα τελικά αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου Τομέα, καταλήγοντας στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος 2023 και στην στοχοθεσία του 2024.

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει δημοσιεύσει ένα Εγχειρίδιο Στοχοθεσίας στην ιστοσελίδα της Απογραφής, παρέχοντας κατευθύνσεις και συμβουλές για τη διαδικασία στοχοθέτησης. Σε συνδυασμό με την παροχή ειδικευμένων διαδραστικών εργαστηρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενισχύεται η κατανόηση και η εφαρμογή του νέου συστήματος στοχοθέτησης. Τα προγράμματα αυτά, διοργανωμένα από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προσφέρουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση, βοηθώντας τους αξιολογητές να κατανοήσουν πλήρως τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική στοχοθέτηση.

Β. Χαραλαμπογιάννη: «Δημιουργούμε ένα πολύ καλύτερο αύριο για το ελληνικό Δημόσιο»

Η εφαρμογή αυτής της νέας προσέγγισης στη διαχείριση του δημόσιου τομέα αντανακλά μια γενικότερη κατεύθυνση προς την καινοτομία, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αύξηση της διαφάνειας στις δημόσιες υπηρεσίες. Με τη συνδρομή της τεχνολογίας, το Υπουργείο Εσωτερικών επιδιώκει να εδραιώσει ένα πιο δυναμικό και αποτελεσματικό σύστημα διοίκησης, το οποίο θα εξασφαλίζει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι προϊστάμενοι είναι πλήρως προσανατολισμένοι στην επίτευξη συγκεκριμένων, μετρήσιμων στόχων που εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον.

Η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, σε πρόσφατη δήλωσή της επισήμανε τη σημασία αυτής της μεταρρύθμισης, τονίζοντας ότι αυτή αποτελεί μείζονα πυλώνα για την αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών: «Μια εμβληματική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του δημόσιου τομέα, είναι πλέον γεγονός. Η απόφαση να αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και τον ρομποτικό αυτοματισμό στη διοίκηση των δημόσιων οργανισμών αποτελεί μέρος της διαρκούς δέσμευσής μας για καινοτομία και αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Η μεταρρύθμιση αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας προσεκτικής και καλοσχεδιασμένης στην τελευταία λεπτομέρεια πολύμηνης προσπάθειας στο υπουργείο Εσωτερικών, σε στενή συνεργασία με την DG Reform και την Expertise France. Με τη διαδικασία επικύρωσης που ξεκίνησε την Πέμπτη, η στοχοθεσία αναδεικνύεται στην πράξη ως μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία στην προσπάθεια βελτιστοποίησης της λειτουργίας του ελληνικού Δημοσίου. Αμετάθετος σκοπός μας παραμένει η ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και η παροχή καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Κάνουμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού προς τους πολίτες, που στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής μας είχε πει ότι η Δίκαιη Ελλάδα "θεμελιώνεται πρώτα και πάνω από όλα στη λογοδοσία, στη διαφάνεια και πρωτίστως στη διαρκή αξιολόγηση σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλο το δυναμικό της δημόσιας διοίκησης". Στο υπουργείο Εσωτερικών, μαζί με την υπουργό Νίκη Κεραμέως δημιουργούμε ένα πολύ καλύτερο αύριο για το ελληνικό Δημόσιο και την επαφή του με τους πολίτες», επισήμανε η κ. Χαραλαμπογιάννη.

Το μέλλον της δημόσιας διοίκησης φαίνεται να δρομολογείται από πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματικές και διαφανείς δημόσιες υπηρεσίες. Με την υποστήριξη προηγμένων τεχνολογιών και την έμφαση στην κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, η διαδικασία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα. Οι πολίτες αναμένουν με ενδιαφέρον τις θετικές εξελίξεις που θα προκύψουν από αυτές τις μεταρρυθμίσεις, ελπίζοντας σε μια πιο αποτελεσματική και προσβάσιμη δημόσια διοίκηση που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τους με διαφάνεια και ακεραιότητα.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα