Αγορές

Οριακές διαφοροποιήσεις στις αγορές της Ευρώπης


Με οριακές διαφοροποιήσεις έκλεισαν, απόψε, οι ευρωαγορές, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια.

Τα μεγάλα χρηματιστήρια της Γηραιάς Ηπείρου σημείωσαν μικτά πρόσημα, καθώς λόγο για σημαντική βελτίωση της οικονομίας στην ευρωζώνη στο β' εξάμηνο του 2021, έκανε λόγο η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, κατά τη συνέντευξη Τύπου, μετά από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ίδια τόνισε πως η οικονομία ανοίγει και πάλι και καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση της ανάκαμψης θα έχουν η άρση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία και η αύξηση των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού, συμπληρώνοντας ότι «ο πληθωρισμός θα παραμείνει κάτω από το στόχο που έχει θέσει η ΕΚΤ και αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι και το τέλος του 2021, προτού αρχίσει να υποχωρεί». Η ισχυρή διεθνής αλλά και εσωτερική ζήτηση, σε συνδυασμό με τη διευκολυντική νομισματική και δημοσιονομική πολιτική είναι οι κρίσιμοι παράγοντες πίσω από την προβλεπόμενη ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το β’ εξάμηνο του έτους. Η ΕΚΤ αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το ρυθμό ανάπτυξης το 2021 και 2022 σε σχέση με τον Μάρτιο και τις διατήρησε σταθερές για το 2023. Ειδικότερα, προβλέπει ότι η οικονομία της Ευρωζώνης θα «τρέξει» με ρυθμό 4,6% το 2021, 4,7% το 2022 και 2,1% το 2023. Η Λαγκάρντ μίλησε και στο θέμα της αύξησης των επιτοκίων των κρατικών ομολόγων, λέγοντας πως «οι αυξήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιορισμό των χρηματοοικονομικών συνθηκών». Σχετικά με τις αλλαγές στις αγορές ομολόγων, επεσήμανε πως «πρόωρος περιορισμός των υποστηρικτικών πολιτικών θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό». Η επικεφαλής της ΕΚΤ δήλωσε πως η τράπεζα αναθεώρησε τις προβλέψεις της για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 1,9% για το 2021 (από 1,5% στις προβλέψεις του Μαρτίου), στο 1,5% για το 2022 (από 1,2% προγηουμένως), στο 1,4% για το 2023 (σταθερή σε σχέση με τις προβλέψεις του Μαρτίου). Η Λαγκάρντ επεσήμανε πως ο πληθωρισμός θα αρχίσει να υποχωρεί από την αρχή του 2022 λόγω της εξασθένησης των παροδικών φαινομένων που αυξάνουν τον δείκτη τιμών καταναλωτή και προσέθεσε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν εντός των στόχων που έχει θέσει η ΕΚΤ. Η ίδια σημείωσε πως το ύψος του PEPP θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως τα τέλη Μαρτίου του 2022, συμπληρώνοντας πως στο επόμενο τρίμηνο οι αγορές θα επιταχυνθούν σημαντικά σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η ευελιξία των αγορών κατά μήκος διαφορετικών κλάσεων παγίων θα βοηθήσει στην ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Η επικεφαλής της ΕΚΤ δήλωσε ότι το PEPP μπορεί να μην εξαντληθεί, αν δεν κριθεί απαραίτητο, ή αντίθετα να τροποποιηθεί αν η οικονομία δυσκολευτεί να ανακάμψει από την πανδημία.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να επιβεβαιώσει την πολύ διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής του. Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού. Παράλληλα, θα συνεχίσει να διενεργεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme – PEPP), το συνολικό ποσό του οποίου ανέρχεται σε 1.850 δισεκ. ευρώ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 και, σε κάθε περίπτωση, μέχρις ότου το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η κρίση του κορωνοϊού έχει λήξει. Βάσει κοινής αξιολόγησης των συνθηκών χρηματοδότησης και των προοπτικών για τον πληθωρισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP το επόμενο τρίμηνο θα εξακολουθήσουν να διενεργούνται με ρυθμό σημαντικό υψηλότερο από ό,τι τους πρώτους μήνες του έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διενεργεί τις αγορές με ευελιξία σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και με σκοπό να αποτρέψει την υιοθέτηση αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης που δεν συμβαδίζουν με την αντιστάθμιση της προς τα κάτω επίδρασης που ασκεί η πανδημία στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Η διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) θα συνεχιστεί με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει επίσης να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης που διενεργεί. Η χρηματοδότηση που αντλείται μέσω της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Υψηλό 13 ετών άγγιξε ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τον Μάιο. Όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 5% τον περασμένο μήνα, σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2020. Αξίζει να σημειωθεί πως οι αναλυτές περίμεναν άνοδο 4,7%, μετά το άλμα 4,2% του Απριλίου. Πρόκειται για τη μεγάλη αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή από τον Αύγουστο του 2008. Η μέτρηση που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της Ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός έφτασε στο 3,8%, ενώ αναμενόταν να βρεθεί στο 3,5%.

Στην αγορά εργασία των ΗΠΑ, οι νέες αιτήσεις για επιδόματα που σχετίζονται με την ανεργία άγγιξαν τις 376.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 5 Ιουνίου, με τους αναλυτές να περιμένουν 370.000.

H Deutsche Bank αναμένει ένα πλήγμα 300 εκατομμυρίων ευρώ εξαιτίας πρόσφατης δικαστικής απόφασης η οποία δικαίωσε καταναλωτές έναντι τραπεζικών τελών, όπως τόνισε ο CFO James von Moltke και πρόσθεσε πως προβλέπονται απώλειες 100 εκατομμυρίων ευρώ στο τρίμηνο και προσωρινές μειώσεις εσόδων 100 εκατομμυρίων ευρώ στο δεύτερο όσο και στο τρίτο τρίμηνο. 

Η ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου θα ερευνήσει τις επιχειρηματικές πρακτικές της Amazon όσον αφορά την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Ειδικότερα, ο Stoxx Europe 600 τερμάτισε περίπου στα ίδια όντας κοντά στις 454.70 μονάδες.

Ο Euro Stoxx 50 έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος στις 4,097.08 μονάδες.

Παράλληλα, ο βρετανικός FTSE 100 άγγιξε τις 7,088.64 μονάδες, με άνοδο 0.11%.  

Ο γερμανικός DAX κινήθηκε στις 15,567.1 μονάδες, χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση.    

Ο γαλλικός CAC 40 όντας στις 6,546.49 μονάδες, διολίσθησε 0.26%.

Ο ιταλικός FTSE MIB έφτασε στις 25,633.5 μονάδες, με πτώση 0.42%.

Κλείνοντας, ο ισπανικός IBEX 35 βρέθηκε στις 9,133 μονάδες, χάνοντας 0.25%.