Άμυνα & Διπλωματία

Στη Διαύγεια οι συμπληρωματικοί πίνακες εκτάκτων κρίσεων Υπαξιωματικών και Εθελοντών του Στρατού


Αναρτήθηκαν σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 14:39:04 μ.μ.) οι συμπληρωματικοί πίνακες εκτάκτων κρίσεων Υπαξιωματικών και Εθελοντών Μακράς Θητείας του Στρατού ξηράς για τα έτη 2020 και 2021, λόγω συμπλήρωσης τυπικών προσόντων και λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου χρόνου των 2 ετών στον κατεχόμενο βαθμό.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι οι Υπαξιωματικοί των παραγράφων 1ε έως 1ι, της υπ' αριθµόν Φ. 412.6/6/370496/Σ.5656/20 Ιουλ 21/ΓΕΣ/Β1/ 3α απόφασης του διευθυντή Β Κλάδου του ΓΕΣ, θα προαχθούν µόλις συµπληρώσουν τον απαιτούµενο ελάχιστο χρόνο παραµονής στο βαθµό τους (7 χρόνια), ήτοι το τελευταίο 10ήµερο του µηνός ∆εκεµβρίου 2021.