Άμυνα & Διπλωματία

ΥΕΘΑ για τα υποβρύχια κλάσης 209


«Η επιχειρησιακή ικανότητα των υποβρυχίων αξιολογείται συνεχώς, τόσο μέσω των περιοδικών επιθεωρήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού όσο και μέσω της διαρκούς δραστηριότητάς τους στο πλαίσιο ασκήσεων και επιχειρησιακών αποστολών». Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Επιχειρησιακή αξιοπλοΐα υποβρυχίων κλάσης 209 (Τύπου "Γλαύκος"-"Ποσειδών"».

Παράλληλα, ο κ. Παναγιωτόπουλος γνωστοπόιησε ότι στην εγκεκριμένη Δομή Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων 2020-2034 προβλέπεται η σταδιακή αντικατάσταση των υποβρυχίων (Υ/Β) κλάσης 209. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν αναληφθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες από τη νομοθεσία και τον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών καθορισμού επιχειρησιακών απαιτήσεων, προκειμένου το εξοπλιστικό πρόγραμμα πρόσκτησης κατάλληλων μονάδων να συμπεριληφθεί στον υπό εκπόνηση Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ).

Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η συντήρηση των υποβρυχίων (Υ/Β) κλάσης 209 τελείται περιοδικά, σύμφωνα με την εν ισχύ επισκευαστική πολιτική, όπως καθορίζεται από τα σχετικά θεσμικά κείμενα του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), αλλά και εκτάκτως όποτε αυτό απαιτηθεί. Το σύνολο των συστημάτων των Υ/Β επιθεωρούνται τεχνικά, συντηρούνται και επισκευάζονται από τους επισκευαστικούς φορείς του ΠΝ και τα πληρώματα των Υ/Β, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τα εγχειρίδια. Δεδομένου ότι τα ευρήματα των επιθεωρήσεων αντιμετωπίζονται σύμφωναμε τις κατασκευαστικές οδηγίες και προδιαγραφές, η κατάσταση των Υ/Β είναι εξαιρετική, ενώ ο ωφέλιμος χρόνος ζωής των Υ/Β εξετάζεται με οικονομοτεχνικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα εκτέλεσης των απαραίτητων συντηρήσεων για τη διατήρηση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, των σχεδιαστικών επιδόσεων των Υ/Β, σε συνάρτηση με τη δυνατότητα αντιμετώπισης των φθορών σε αποδεκτό κόστος και χρόνο, όπως παρατήρησε ο κ. Παναγιωτόπυλος.

Διαβάστε επίσης