Οικονομία

Ευρωβουλή κατά Κομισιόν: Συνδέστε το Κράτος Δικαίου με το Ταμείο Ανάκαμψης


Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα την Πέμπτη με 506 ψήφους υπέρ, 150 κατά και 28 αποχές, σύμφωνα με το οποίο επιθυμεί η Kομισιόν να εφαρμόσει άμεσα τον κανονισμό αιρεσιμότητας για την παραβίαση της αρχής του κράτους δικαίου, ειδάλλως θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Πλέον, με την αναδρομική ισχύ από 1 Ιανουαρίου του 2021, εφόσον ένα κράτος-μέλος παραβιάσει την αρχή του κράτους δικαίου, η ΕΕ μπορεί να άρει την πρόσβαση του ορισμένου κράτους-μέλους στον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι ο σεβασμός στο κράτος δικαίου ισχύει και για την πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι ευρωβουλευτές καταγγέλλουν την Κομισιόν για το γεγονός ότι δεν έχει προτείνει μέτρα σύμφωνα με τους νέους κανόνες και δεν έχει σεβαστεί την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Ιουνίου που όρισε το Κοινοβούλιο ως ημερομηνία που θα έχουν ολοκληρωθεί οι οδηγίες για την εφαρμογή του κανονισμού αιρεσιμότητας.

Οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν για προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Τονίζουν ότι το ρίσκο να γίνει κατάχρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ έχει αυξηθεί και το κράτος δικαίου υπονομεύεται. Γι’ αυτό ζητούν από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ορίσει ένα όριο δύο εβδομάδων, το αργότερο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να «εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της», σύμφωνα με το νέο κανονισμό. Προειδοποιούν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 232 (νυν αρ. 265) της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, εφόσον η Κομισιόν δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις της. Παροτρύνουν, μάλιστα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει άμεσα τις περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από κράτη-μέλη που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη δίκαιη και αμερόληπτη κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων.

Τι αναφέρει το άρθρο 232

Το άρθρο αναφέρει: «Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά παράβαση των Συνθηκών, παραλείπουν να αποφασίσουν, τα κράτη-μέλη και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης δύνανται να ασκούν προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητούν τη διαπίστωση της παράβασης αυτής. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις στα λοιπά όργανα και στους οργανισμούς της Ένωσης που παραλείπουν να αποφασίσουν».

Συνεχίζει: «Η προσφυγή αυτή είναι παραδεκτή μόνον αν το εν λόγω θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός κληθεί προηγουμένως να ενεργήσει. Αν αυτό το θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός δεν λάβει θέση εντός δύο μηνών από την πρόσκληση, η προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός νέας προθεσμίας δύο μηνών».

«Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, δύναται να προσφεύγει στο Δικαστήριο κατά θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης, το οποίο παρέλειψε να του απευθύνει πράξη εκτός συστάσεως ή γνώμης», καταλήγει.

Πάντως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ζητήσει από την Κομισιόν να καθυστερήσει την εφαρμογή του κανονισμού ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (η Πολωνία και η Ουγγαρία έχουν ήδη προσφύγει στις 11 Μαρτίου του 2021) και αναφέρει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να έχει διαμορφώσει τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις εφαρμογής του κανονισμού για να υπάρχουν και οι ανάλογες απαιτήσεις προς τα κράτη-μέλη.
 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις