Επιχειρήσεις

Intralot: +67% τα EBITDA, με τζίρο +20%


Εντυπωσιακή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εμφάνισε στη χρήση 2021 η Intralot, επιτυγχάνοντας μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών της και υψηλή κερδοφορία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες> Μεγάλο οικονομικό όφελος προέκυψε από την αναδιάρθρωση ομολογιακών δανείων.

Τα βασικά στοιχεία  οικονομικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά  Πρότυπα έχουν ως εξής:

 • Τα ετήσια έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €414,0 εκατ. (+20% σε ετήσια  βάση). 
 • Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €110,4 εκατ. (+66,9% σε ετήσια βάση). 
 • Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες  δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €26,6 εκατ. κέρδη, σε σύγκριση με ζημίες €102,9 εκατ. την αντίστοιχη  περίοδο πέρυσι, επηρεασμένο από το one-off κέρδος της συναλλαγής αναδιάρθρωσης του ισολογισμού ύψους  €88,5 εκατ. η οποία ολοκληρώθηκε εντός του Γ’ τριμήνου. 
 • Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 19,4% σε ετήσια  βάση.  
 • Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το δωδεκάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα €107,6 εκατ. (+141,9% σε  ετήσια βάση). 
 • Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου κατά το δωδεκάμηνο του 2021 ανήλθαν στα €22,9 εκατ., μειωμένες κατά  36,2% σε ετήσια βάση. 
 • Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του 2021 ανήλθαν στα €107,3 εκατ. 
 • Ο Καθαρός Δανεισμός μειώθηκε κατά 153,9 εκατ. ευρώ και ανήλθε στα €497,2 εκατ. στο τέλος του 2021,
 • O δείκτης Net Debt/ EBITDA στο 4,5x έναντι 9,8x το 2020. 
 • Ο Συνολικός Δανεισμός παρουσιάζεται μειωμένος κατά €146,6 εκατ. σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020. 
 • Τον Μάρτιο, η INTRALOT ανακοίνωσε την επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου της INTRALOT Maroc με την La  Marocaine Des Jeux et des Sports (MDJS) για ένα επιπλέον έτος, με το συμβόλαιο πλέον να λήγει στις 31.12.2023. 
 • Τον Απριλίο, η INTRALOT ανακοίνωσε την επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου με την Magnum Corporation Sdn BhD στη Μαλαισία για δύο (2) επιπλέον έτη, με το συμβόλαιο πλέον να λήγει στις 30.06.2024.  
 • Τον Απρίλιο, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, INTRALOT, Inc., υπέγραψε 5ετή επέκταση  της σύμβασής της με την Wyoming Lottery Corporation, με το συμβόλαιο πλέον να λήγει τον Αύγουστο του  2029.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Σωκράτης Κόκκαλης, δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης τον Αύγουστο του  2021, με αποτέλεσμα την παράταση των λήξεων χρέους του 2021 και τη σημαντική απομόχλευση  κατά €163 εκατ., αποτέλεσε ορόσημο-κλειδί για την INTRALOT, διαμορφώνοντας το έδαφος για  την αξιοποίηση σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών στις ΗΠΑ και ανά τον κόσμο για τα  επόμενα χρόνια, στους τομείς των Τυχερών Παιχνιδιών Λοταρίας, του Αθλητικού Στοιχήματος  και συστημάτων Παρακολούθησης Παιγνιομηχανών. Τα αποτελέσματα του 2021, σε συνδυασμό  με την ισχυρή ανάκαμψη σε βασικές αγορές, σε συνέχεια της χαλάρωσης των μέτρων κατά της  πανδημίας του COVID-19 και της μείωσης κόστους που επιτεύχθηκε σε επίπεδο HQ, θέτουν την  Εταιρεία σε μια σταθερή πορεία για να εκμεταλλευτεί νέες ευκαιρίες και να δημιουργήσει αξία για  όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Intralot