Χρηστικά

«Φρέσκιες» αντικειμενικές αξίες κάθε χρόνο από το 2022!


Κάθε χρόνο και αυτόματα θα αναπροσαρμόζονται οι τιμές Εφορίας των ακινήτων με το νέο σύστημα που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών

Κάθε χρόνο και αυτόματα θα αναπροσαρμόζονται οι τιμές Εφορίας των ακινήτων με το νέο σύστημα που θα δρομολόγησε το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων με τη δημιουργία ενός εκτιμητικού μοντέλου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και θα προσομοιώνει τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων και των τάσεων της αγοράς, βάσει στατιστικών μεθόδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Με τη διαδικασία αυτή, οι όποιες μεταβολές καταγράφονται στις τιμές αγοράς των ακινήτων θα μεταφέρονται αυτόματα στις τιμές-Εφορίας των ακινήτων είτε πρόκειται για αυξήσεις είτε για μειώσεις.

Εφόσον το νέο Σύστημα ολοκληρωθεί μέχρι την άνοιξη του 2022, θα έχουμε νέα αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, ή το αρργότερο από το 2023 και στο εξής κάθε χρόνο. 

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως ήδη έχει ξεκινήσει η προεργασία, η οποία και προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, «με στόχο η χώρα μας να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων που θα είναι εναρμονισμένο με τις εξελίξεις στην αγορά και θα δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε η φορολογία της ακίνητης περιουσίας να διασφαλίζει τον διττό στόχο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικονομικής αποτελεσματικότητας».

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα θα αντλεί αυτόματα στοιχεία από διάφορες «πηγές» για τις μεταβολές των τιμών των ακινήτων, όπως τα συμβόλαια αγοροπωλησιών, τα μισθωτήρια, εκτιμήσεις από ειδικούς εκτιμητές κ.λπ. 
Αναλυτικότερα, θα συγκεντρώνονται στοιχεία από τις ακόλουθους φορείς:

  • Φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
  • Από τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για τη διεξαγωγή τοπικών εκτιμήσεων και άντληση σχετικών πληροφοριών.
  • Την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία ήδη συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία των τραπεζών για την αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, που γίνονται μέσω αυτών, με τη λήψη δανείων. Κάθε τράπεζα εκτιμά η ίδια την αξία των ακινήτων που δανειοδοτεί.
  • Τους συμβολαιογράφους.
  • Την πορεία των ενοικίων, οι αυξομειώσεις των οποίων αποτελούν μια από τις ενδείξεις των τιμών αγοράς των ακινήτων.
  • Την εξέλιξη των τιμών αγοράς των ακινήτων, από τις ιδιωτικές εταιρείες Real Estate.
  • Τους ιδιώτες εκτιμητές που προσλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών.

Η διαφορά, σε σχέση με την έως τώρα διαδικασία είναι, πως ενώ μέχρι σήμερα το υπουργείο Οικονομικών συγκέντρωνε από τους εκτιμητές τις εισηγήσεις για τις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων σε πόλη τη χώρα, και αποφάσιζε κάθε τρία ή περισσότερα χρόνια, στο εξής η διαδικασία θα είναι αυτόματη.

Θα υπάρχει μία «Τράπεζα» με πληροφορίες για τις τιμές των ακινήτων, η οποία θα τροφοδοτείται σχεδόν σε καθημερινή βάση με τις μεταβολές στις τιμές αγοράς και θα προσδιορίζονται αναλόγως και οι αντικειμενικές τιμές, κάθε χρόνο.

Με την ετήσια αναπροσαρμογή, θα αποφεύγονται οι τεράστιες ανατιμήσεις που καταγράφονται, όταν οι αναθεωρήσεις αργούν.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα