Τράπεζες

Πειραιώς-ΣΕΥΤΠΕ: Το σχέδιο-πιλότος για την τηλεργασία


Εμπεριστατωμένο σχέδιο-πιλότο, για τη ρύθμιση ζητημάτων, που αφορούν την τηλεργασία, η αξιοποίηση της οποίας επεκτάθηκε ιδιαίτερα λόγω των lockdown, παρουσίασε ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ).

Στη σχετική ανακοίνωση του ΣΕΥΤΠΕ είναι η ακόλουθη: 

«Η ​ εκτεταμένη εφαρμογή​​ συστήματος τηλεργασίας​​ για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού δημιουργεί την ανάγκη άμεσης ρύθμισης του πλαισίου που την διέπει.

Μετά από επεξεργασία μηνών με το νομικό μας επιτελείο,​​ τολμάμε να εισάγουμε σε διαδικασία διαβούλευσης το πρώτο διαπραγματευτικό πλαίσιο​​ που καταθέτει επιχειρησιακό σωματείο στην ελληνική επικράτεια με αντικείμενο την τηλεργασία,​​ δίνοντας απαντήσεις στις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων μας σε μια σειρά από ζητήματα, όπως:

 • η διασφάλιση του​​ οικειοθελούς χαρακτήρα της τηλεργασίας.
 • η​​ καταβολή χρηματικής παροχής ύψους εκατό ευρώ (100€),​​ για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος, ψύξης/θέρμανσης, καθαριότητας, συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς επίσης και για την αναπλήρωση των εξόδων εστίασης, αναλωσίμων κλπ.
 • η​​ πλήρης ανάληψη του κόστους της τηλεργασίας από τον εργοδότη,​​ όπως σαφώς προβλέπεται από την ΕΓΣΣΕ (2006-2007), την Ευρωπαϊκή Συλλογική Συμφωνία - Πλαίσιο για την τηλεργασία και τον Ν. 3846/2010, με σαφή περιγραφή των υποχρεώσεων και του εξοπλισμού που οφείλει να παρέχει ο εργοδότης.
 • η καταβολή μηνιαίας παροχής ύψους εβδομήντα ευρώ (70€),​​ σε περίπτωση που ο εργαζόμενος οικειοθελώς χρησιμοποιεί το δικό του εξοπλισμό κατά την εκτέλεση της εργασίας του.
 • η προστασία του νομίμου​​ ωραρίου εργασίας,​​ με απόλυτο καθορισμό και μέτρηση του εργάσιμου χρόνου, καθώς και του τρόπου αποδέσμευσης του τηλεργαζόμενου απ’ όλα τα συστήματα της Τράπεζας μετά το πέρας αυτού, καθώς μ’ ένα​​ mail​​ στοιχειοθετείται παραβίαση ωραρίου.
 • η τηλεργασία προκρίνεται ως εναλλακτικό μέσο εργασίας,​​ σε περίπτωση κατάργησης οργανικής μονάδας (υπηρεσία ή κατάστημα) και μη ύπαρξης διαθέσιμης θέσης εργασίας σε άλλη υπηρεσία ή κατάστημα πλησίον του τόπου κατοικίας.
 • η​​ ειδική προστασία από καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά το χρονικό διάστημα της τηλεργασίας.
 • η διασφάλιση της​​ αρχής της ίσης μεταχείρισης,​​ σε σχέση με τους συγκρίσιμους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης εργαζόμενους (ωράριο, άδειες κ.λπ.).
 • η​​ μέριμνα για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων περί υγείας και​​ ασφάλειας στην εργασία,​​ σε καθεστώς τηλεργασίας.
 • θέματα κατάρτισης των τηλεργαζόμενων.
 • η​​ προστασία συλλογικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Η πρότασή μας φιλοδοξεί να ρυθμίσει τους όρους παροχής εργασίας με τηλεργασία και που βεβαίως δύναται να εμπλουτισθεί με τις δημιουργικές προσθήκες - παρατηρήσεις τόσο των άμεσα εμπλεκόμενων - όλων δηλ. των συναδέλφων μας που αυτή τη στιγμή εργάζονται εξ αποστάσεως - αλλά και των υπολοίπων Συλλόγων Εργαζομένων, που δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα Πειραιώς,​​ από κοινού με την Ομοσπονδία μας (ΟΤΟΕ).

Στη συνέχεια, και αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι​​ εποικοδομητικές προτάσεις ΟΛΩΝ, οφείλουμε άμεσα να θέσουμε το πλαίσιο αυτό σε διαπραγμάτευση με τη Διοίκηση της Τράπεζας, με​​ συστράτευση ΟΛΩΝ των Επιχειρησιακών Σωματείων,​​ για την υπογραφή σχετικής Επιχειρησιακής Σύμβασης, η οποία θα συμπεριληφθεί ως προσάρτημα στην ήδη υπάρχουσα και η οποία λήγει το Δεκέμβριο του 2021.

Ελπίζουμε και ευελπιστούμε, επαναλαμβάνουμε, στη συστράτευση ΟΛΩΝ. Δεν επιτρέπεται καμία ολιγωρία, δεν υπάρχει η πολυτέλεια αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα να παραμένει αρρύθμιστο ή πολύ περισσότερο να παραπέμπεται στις καλένδες και να διαιωνίζονται σοβαρά ζητήματα όπως:

 • η καταστρατήγηση του νομίμου ωραρίου εργασίας (σε αρκετές περιπτώσεις εργαζόμενοι δουλεύουν​​ έως και 12 ώρες).
 • η μείωση του πραγματικού μισθού με τη μετακύλιση λειτουργικού κόστους στον εργαζόμενο.​​ 
 • η αποξένωση από το εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και η εργασιακή απομόνωση».​​ 

 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ετικέτες ΠΕΙΡ