Επιχειρήσεις

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Προχωρά σε έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού 1,5 εκατ.


Ο Αγροτικός Οίκος Σπύρος καλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τους μετόχους του, στις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, την έκδοση μετατρέψιμου ομολόγου ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Στη χρηματιστηριακή ανακοίνωση γνωστοποιείται  ότι: «Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 14/09/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται όλοι οι Μέτοχοι της εταιρίας «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Μαρκόνι αριθ. 5. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 22η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Λήψη απόφασης για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (€1.500.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4548/2018, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης, εξασφάλισης, διάθεσης αυτού καθώς και την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων συμβάσεων και την διενέργεια κάθε εν γένει απαραίτητης πράξης για την υλοποίησή του.

Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής».
 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις