Οικονομία

Δικαστική δικαίωση ομολογιούχου για το PSI-Παίρνει αποζημίωση 


Εννέα χρόνια μετά το PSI, που μεταξύ άλλων, επέφερε σοβαρές οικονομικές απώλειες σε χιλιάδες ιδιώτες κατόχους ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, έγινε γνωστή η πρώτη αμετάκλητη δικαστική δικαίωση ομολογιούχου, στον οποίο δίνεται αποζημίωση από τράπεζα.   

Συγκεκριμένα, η «Kyros Law Offices» ανακοίνωσε την πρώτη αμετάκλητη  δικαστική απόφαση για το «κούρεμα» με το PSI, με την οποία υποχρεώνεται τράπεζα, που πούλησε το ομόλογο να καταβάλει ως αποζημίωση το 53,5% της ονομαστικής αξίας του, ίση με το ποσό που «κουρεύτηκε». 

Όπως δήλωσε στο «Σin» ο επικεφαλής της γνωστής δικηγορικής εταιρείας Γιάννης Κυριακόπουλος η τράπεζα δεν θα ασκήσει έφεση, ενώ με έγγραφό της γνωστοποίησε την πρόθεσή της να καταβάλει την επιδικασθείσα αποζημίωση στον ομολογιούχο, γεγονός που καθιστά αμετάκλητη τη δικαστική απόφαση. Κομβικό σημείο αποτέλεσε η αποδοχή από το δικαστήριο της υποχρέωσης της τράπεζας να ενημερώσει τον ομολογιούχο από το ξέσπασμα της κρίσης (τέλη του 2009) για τον κίνδυνο να χάσει μέρος του κεφαλαίου. 

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της «Kyros Law Offices» είναι η εξής:

«Εννέα ακριβώς χρόνια μετά την καταστροφική για τους ιδιώτες κατόχους Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου διενέργεια του PSI, διά του οποίου υπήρξε στην ουσία «απαλλοτρίωση» της ιδιωτικής περιουσίας εκατοντάδων χιλιάδων ελλήνων πολιτών αλλά και των Ασφαλιστικών Ταμείων της Χώρας (πλήν του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού της ΤτΕ…), ως εντολοδόχοι χιλιάδων ομολογιούχων, ανακοινώνουμε την ΠΡΩΤΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ δικαστική απόφαση κατά τράπεζας (Ειρ. Αθ. 673/2018) που δικαίωσε εντολέα μας.

Κατέστη αμετάκλητα δεκτό με την απόφαση αυτή ότι «η εναγόμενη (Τράπεζα) παρέλειψε να ενημερώσει (την ενάγουσα) μετά την κατάρτιση της σύμβασης για τον κίνδυνο που διέτρεχε να απολέσει το κεφάλαιο ή μέρος αυτού λόγω της μείωσης της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου και του επικείμενου επιβλαβούς PSI, καθ’οσον η συμπεριφορά αυτή αντίκειται στο άρθρο 27 του Ν.3606/2007 και στις διατάξεις των άρθρων 281 και 288 ΑΚ, δηλαδή η εναγόμενη δεν ενημέρωσε για τον κίνδυνο που διέτρεχε η επένδυση της ενάγουσας, όπως υποχρεούτο βάσει…..και ως εκ τούτου είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ».

Δέχθηκε δηλαδή το δικαστήριο αμετάκλητα, ότι αποδείχθηκε η ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ μεταξύ της παράνομης συμπεριφοράς της Τράπεζας και της επελθούσας ζημίας της επενδύτριας. Της επιδικάσθηκε δε ως αποζημίωση το 53,5% της ονομαστικής αξίας του ομολόγου που αγόρασε από την τράπεζα και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από την παράνομη συμπεριφορά της τράπεζας.

Η αμετάκλητη δικαίωση της εντολέως μας Ομολογιούχου Ελληνικού Δημοσίου είναι σημαντική καθώς πλησιάζει η 9η Μαρτίου, που γράφτηκε μία από τις μελανότερες σελίδες στην Οικονομική Ιστορία του τόπου μας. Χαμένος Αγώνας είναι αυτός που δεν δόθηκε ποτέ!»

Υπενθυμίζεται, ότι βάσει του προγράμματος μείωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους τον Μάρτιο του 2012, από το οποίο καλύφθηκαν οι ευρωπαϊκές κυρίως τράπεζες,  όποιος ομολογιούχος είχε για παράδειγμα στην κατοχή του ομόλογο ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ αναγκάστηκε, να το ανταλλάξει με δύο ομόλογα. Το ένα προερχόμενο από το EFSF με ονομαστική αξία 150 και λήξη μέσα σε δύο χρόνια (2014), το άλλο με εκδότη το ελληνικό δημόσιο, ονομαστική αξία 315, λήξη το 2042 (τριακονταετές δηλαδή) και κλιμακούμενο επιτόκιο (2% μέχρι το 2016, 3% μέχρι το 2022 και μετά 4,3% μέχρι τη λήξη συν ρήτρα ανάπτυξης). Δηλαδή, ο  ομολογιούχος έχασε τότε το 53,5% της ονομαστικής αξίας του ομολόγου, που κατείχε.

Η δικαστική απόφαση εδώ