Επιχειρήσεις

Επιδοτήσεις σε ΜμΕ για δημιουργία συνεργατικών σχημάτων


Επιδοτήσεις συνολικού ποσού 32 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη δημιουργία σχημάτων συνεργασίας, με στόχους την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τον συντονισμό της προμηθευτικής αλυσίδας, την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους δύναμης, την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων logistics και τη διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς.

Οι επιδοτήσεις θα δοθούν μέσω της δράσης «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Δικτυώσεις», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  και από εθνικούς πόρους.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις  θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 31 Μαΐου μέχρι τις 30 Ιουλίου.

Επιδοτούνται σχέδια συνεργαζόμενων επιχειρήσεων προϋπολογισμού 400.000 έως 3.000.000 ευρώ. Το ποσό καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο προτεινόμενο σύμφωνο συνεργασίας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ομάδες Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ), οι οποίες συγκροτούνται από τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες μεταξύ τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με καθετοποιημένες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες.
Στο συνεργατικό σχήμα απαιτείται να συμμετέχει τουλάχιστον μία υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση.

Στους επιλέξιμους δικαιούχους και για κάθε συνεργατικό σχηματισμό μπορεί να περιλαμβάνεται και μία υπό ίδρυση MME, η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας.

- Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ενεργό έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύοντα) τουλάχιστον από 31/12/2019.
- Οι νέες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ενεργό έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύοντα) πριν από την υποβολή της πρότασης.

- Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσής τους (του Παραρτήματος ΙΙΙ της πρόσκλησης) πριν από την πρώτη εκταμίευση.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα