Επιχειρήσεις

ΕΧΑΕ: Μειωμένα κέρδη- Μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου €0,14/μετοχή


Η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών οδήγησε την εταιρεία του χρηματιστηρίου (ΕΧΑΕ) σε μειωμένη κερδοφορία στη χρήση 2020. Θα διανείμει πάντως μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή και θα δώσει επιπλέον στους μετόχους της  0,07 ευρώ ανά μετοχή ως επιστροφή κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό (0,14 ευρώ) αντιστοιχεί σε απόδοση 3,5% επί της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε 30,74 εκ. ευρώ, έναντι €33,37 εκ της χρήσης 2019, σημειώνοντας πτώση 7,9%.

Το 53%  του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών Το 19% ήταν έσοδα από τις συνδρομές-τέλη που καταβάλλουν οι εισηγμένες εταιρείες.Το 28% προήλθε από υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος στους συμμετέχοντες στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε  8,34 εκ., μειωμένα κατά 37% σε σχέση με το 2019.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 3,87 εκ. ευρώ, έναντι 6,08 εκ. το 2019, παρουσιάζοντας μείωση 36,4%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,07  ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ανά μετοχή.

Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής θα οριστούν μετά τη Γενική Συνέλευση.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης