Χρηστικά

Μαζικά τελεσίγραφα για τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ!


Προθεσμία 20 ημερών δίνει το ΚΕΑΟ πριν αρχίσουν οι κατασχέσεις και πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών

Μαζικές αποστολές τελεσιγράφων προς τους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων κοινοποιεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, με τα οποία τους καλεί να ρυθμίσουν τα χρέη τους εντός 20 ημερών, πριν αρχίσουν οι κατασχέσεις και πλειστηριασμοί. 

Το ΚΕΑΟ αυξάνει τις πιέσεις προς τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ, καθώς διαπιστώνει ότι τα χρέη προς την κοινωνική ασφάλιση αυξάνονται και έχουν σκαρφαλώσει στα 47,56 δισ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2023.

Στο πλαίσιο της νέας τακτικής και επειδή πολλές οφειλές εμφανίζουν πολύ χαμηλή ή μηδενική εισπραξιμότητα, το ΚΕΑΟ βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θέτει, εντοπίζει και διαχωρίζει τις οφειλές με χαμηλό, ίσως και μηδενικό βαθμό εισπραξιμότητας.

Η διαδικασία προϋποθέτει ενδελεχή έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. για εντοπισμό όλων των πηγών αποπληρωμής της οφειλής και εξάντληση κάθε εισπρακτικού μέσου σε βάρος του οφειλέτη, ώστε να μπορούν τα αρμόδια όργανα να προτείνουν και να εισηγηθούν με ασφάλεια τον χαρακτηρισμό μιας οφειλής ως πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας/ανεπίδεκτη είσπραξης.

Ενδεικτικά, στην κατηγορία των οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας εντάσσονται οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια, κ.α.

Το κυνηγητό των οφειλετών

Για τη διαχείριση των οφειλών εφαρμόζονται ενιαίες διαδικασίες για το σύνολο των οφειλετών, οι οποίες κλιμακώνονται ως εξής:    

  1. Στον οφειλέτη που εντάσσεται στο Κ.Ε.Α.Ο. αποστέλλεται η «Ατομική Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών» με την οποία ενημερώνεται ότι η οφειλή του έχει μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. και ότι αν δεν ανταποκριθεί εντός 20 ημερών με εξόφληση ή διακανονισμό θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης. 
  2. Για τις περιπτώσεις που οι οφειλέτες είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. οι προσκλήσεις και οι Ατομικές Ειδοποιήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. 
  3. Η αποστολή των ειδοποιήσεων γίνεται και μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (εντός του τέταρτου τριμήνου του 2023 εστάλησαν 29.884 ατομικές ειδοποιήσεις). 

Κατόπιν εντοπίζονται οι οφειλέτες εναντίον των οποίων πρόκειται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα, από εκείνους, που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους. Συγχρόνως, γίνεται αξιολόγηση του οφειλέτη και το ΚΕΑΟ του δημιουργεί το προφίλ.

Στο πλαίσιο, αυτό, πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ.

Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι: 

  • Το ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου 
  • Η συμπεριφορά του οφειλέτη: Αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της οφειλής, ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή.
  • Η παλαιότητα της οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη, εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται στην οικονομική κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα