Επιχειρήσεις

Ο ΟΤΕ αντλεί 500 εκατ. με ομόλογα χαμηλού επιτοκίου


Ρευστότητα 500 εκατ. ευρώ αντλεί από την αγορά ο ΟΤΕ, εκδίδοντας 7ετή ομόλογα με χαμηλό επιτόκιο, που θα διατεθούν σε διεθνείς και εγχώριους επενδυτές. Το 20% των χρεογράφων θα απορροφήσει η μητρική Deutsche Telecom, η οποία θα χρηματοδοτήσει έτσι την ελληνική θυγατρική της με 100 εκατ. ευρώ.

Το επιτόκιο αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 1,40% και θα είναι πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο προηγούμενων δανείων και ομολογιακών εκδόσεων του ομίλου. Ο ΟΤΕ θα χρησιμοποιήσει το νέο χρήμα για αποπληρωμή «ακριβών» δανείων, περιορίζοντας δραστικά τις χρηματοοικονομικές του δαπάνες

Πρώτη κίνηση θα είναι η αποπληρωμή ομολόγων λήξης 2/12/2019 συνολικού ποσού 350 εκατ. ευρώ, που έχουν επιτόκιο 4,375%.  Από τη διαφορά επιτοκίου θα προκύψει ετήσια εξοικονόμηση τόκων της τάξεως των 10-12 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο OTE αποπλήρωσε χθες δύο δάνεια που είχε λάβει από την EBRD (56,5 εκατ. ευρώ με επιτόκιο Euribor +3,50%) και την BSTDB ( 8,4 εκατ. ευρώ με επιτόκιο Euribor + 2,50% ).

Το βιβλίο προσφορών για το νέο 7ετές ομόλογο άνοιξε σήμερα και θα κλείσει  αυθημερόν, στις 4  ώρα Ελλάδος.

Κύριοι ανάδοχοι είναι η Goldman Sachs και η BNP Paribas. Στο σχήμα αναδόχων μετέχουν και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τρ. Πειραιώς).

Διαβάστε επίσης