Χρηστικά

Παράταση προθεσμίας και για τις τροποποιητικές δηλώσεις


Η σχετική πλατφόρμα για την υποδοχή των τροποποιητικών δηλώσεων από φυσικά πρόσωπα, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία

Περιθώριο 35 ημερών για τις διορθώσεις των φορολογικών δηλώσεων έχουν οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις, αλλά εκ των υστέρων διαπίστωσαν λάθη ή παραλείψεις.

Η σχετική πλατφόρμα για την υποδοχή των τροποποιητικών δηλώσεων από φυσικά πρόσωπα, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από τις 27 Μαΐου, αλλά πλέον υπάρχει νέο διευρυμένο περιθώριο, για τις διορθώσεις στους κωδικούς των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η διόρθωση γίνεται χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έγκαιρα, ενώ για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές προβλέπονται πρόστιμα ύψους 100, 200 ή 500 ευρώ.

Ειδικότερα, προβλέπεται πως «αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα».

Αυτό σημαίνει ότι για φέτος, οι φορολογούμενοι που διαπιστώνουν λάθη στις υποβληθείσες δηλώσεις τους, έχουν περιθώριο να υποβάλουν την τροποποιητική δήλωση, έως την 30η Αυγούστου 2022, που λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, μετά και τη νέα παράταση που χορηγήθηκε.

Σημειώνεται, ότι μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, γίνεται νέα εκκαθάριση και εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, με βάση την οριστική φορολογική δήλωση.

Οι φορολογούμενοι, που θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, μετά την 30η Αυγούστου, τότε ενδεχομένως επιβαρυνθούν με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες

Σχετικά με τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  • Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τροποποιητικές εντός της προθεσμίας υποβολής των αρχικών φορολογικών δηλώσεων, μέχρι την 30η Ιουνίου, δεν έχουν καμία επιβάρυνση, ακόμη και αν δηλώσουν υψηλότερο εισόδημα από εκείνο που δήλωσαν στην αρχική.
  • Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, (μετά την 30η Ιουνίου) από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ.
  • Σε περίπτωση λάθους, από το οποίο προκύπτει, πως ο φόρος που προκύπτει από την τροποποιητική είναι υψηλότερος των 100 ευρώ, τότε καταλογίζεται και το πρόστιμο των 100 ευρώ, πέρα από τον υψηλότερο φόρο εισοδήματος που θα βεβαιωθεί.

Χωρίς πρόστιμα οι απλές διορθώσεις

Δεν επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα, ακόμη και αν οι τροποποιητικές υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, όταν οι διορθώσεις είναι τυπικού χαρακτήρα. Πρόκειται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα. Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν επιβαρύνεται με πρόστιμο.
  • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.
  • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.
  • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).
  • Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.
  • Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN
  • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα