Χρηστικά

Ποιοι πρέπει να διορθώσουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ


Σε χειρόγραφες ή σε ηλεκτρονικές διορθώσεις στην Εφορία ή στο σύστημα TAXISNET, θα πρέπει να σπεύσουν όσοι έλαβαν λανθασμένο εκκαθαριστικό του φόρου κατοχής ακινήτων

Σε χειρόγραφες ή σε ηλεκτρονικές διορθώσεις στην Εφορία ή στο σύστημα TAXISNET, θα πρέπει να σπεύσουν, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που έλαβαν λανθασμένο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, προκειμένου να διορθώσουν άμεσα τα λάθη.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο φόρος θα υπολογιστεί με τα νέα στοιχεία και θα προσαρμοστούν ανάλογα οι δόσεις αποπληρωμής. 
Επίσης, στις Εφορίες ή στην υποβολή διορθωτικών φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να σπεύσουν και όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ ανήκουν στην ομάδα των 1,4 εκατ. που απαλλάσσονται ολοσχερώς ή πληρώνουν το 50% του ΕΝΦΙΑ, με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και για κάποιο λόγο δεν εμφανίζονται στους απαλλασσόμενους.

Σημειώνεται ότι φέτος, οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώσουν την 1η δόση έως τις 30 Σεπτεμβρίου ή εναλλακτικά την 1η και τη 2η έως την 31η Οκτωβρίου, χωρίς προσαύξηση. Οι υπόλοιπες δόσεις, από την 3η μέχρι και την 6η πληρώνονται έως το τέλος κάθε μήνα έως τον Φεβρουάριο του 2021.

Σε περίπτωση λαθών και αμφισβήτησης της φορολογητέας αξία των ακινήτων ή των εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων, όπως έχει προσδιοριστεί στη δήλωση - πράξη προσδιορισμού φόρου, και εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου είναι ορθά, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει αίτηση στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται κατά περίπτωση νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού. Στην περίπτωση που η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης και ενημερώνεται, επί αποδείξει, ο φορολογούμενος.

Αν η φορολογητέα αξία ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων δεν είναι ορθή λόγω λάθους της βάσης δεδομένων του υπουργείου Οικονομικών, ο έφορος ενημερώνει τη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, η οποία εγκρίνει τη διόρθωση της βάσης δεδομένων από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.), ώστε να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια ορθή εκκαθάριση του φόρου.

Για την απαλλαγή ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων από τον ΕΝΦΙΑ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ακίνητο έχει υπαχθεί σε φόρο, ενώ απαλλάσσεται, απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., με συνυποβαλλόμενα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του 2020. Σημειώνεται ότι ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται επί της αξίας των ακινήτων που κατέχουν οι φορολογούμενοι την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Πάνω ή κάτω ο ΕΝΦΙΑ

Με τις διορθώσεις, οι φορολογούμενοι μπορεί να πληρώσουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ, αν η αξία της ακίνητης περιουσίας τους είναι μεγαλύτερη, από εκείνη που προκύπτει από τα στοιχεία που είναι ήδη καταχωμένα στο Ε9.

Η υποβολή διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) είναι δυνατή και μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» που βρίσκεται στο λογαριασμό κάθε φορολογούμενου στο σύστημα TAXISNET (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr).

Σημειώνεται ότι μετά την ηλεκτρονική υποβολή διορθωτικής δήλωσης με σκοπό την μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος ΕΝ.Φ.Ι.Α., για ένα ή περισσότερα από τα έτη 2014-2020, θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Στις περιπτώσεις που, μετά τις διορθώσεις, η μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ, υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ, τότε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα, να προσκομίσει στην οικεία Δ.Ο.Υ. τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας του (συμβόλαια, κτηματολόγιο κ.λπ.), προκειμένου να ελεγχθούν και να οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Αν η μείωση του φόρου είναι μικρότερη, το νέο εκκαθαριστικό εκδίδεται χωρίς προσκόμιση και έλεγχο δικαιολογητικών.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα