Χρηστικά

Σε ηλεκτρονικό αρχείο τα συγκριτικά στοιχεία των ακινήτων!


Από τον Αύγουστο θα είναι διαθέσιμο το ηλεκτρονικό αρχείο φορολογούμενους, συμβολαιογράφους και δικηγόρους

Τη μετατροπή σε ηλεκτρονικό αρχείο των συγκριτικών στοιχείων των ακινήτων που υπάρχουν σε χάρτινη μορφή σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας, προβλέπει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Στόχος είναι να διευκολυνθεί η αναζήτηση των συγκριτικών στοιχείων, που αφορούν στον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης επί ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού.

Όπως διευκρινίζει η απόφαση του κ. Πιτσιλή, πρόκειται για την καταγραφή της διαδικασίας:

  • Καταχώρησης-μεταφοράς του χειρόγραφα τηρούμενου βιβλίου καταχώρησης συγκριτικών στοιχείων υποθέσεων φόρου κληρονομίας, δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό βιβλίο και
  • Τήρησης του ηλεκτρονικού βιβλίου συγκριτικών στοιχείων των υποθέσεων φόρου κληρονομίας, δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων.

Ειδικότερα, αφορά την παροχή οδηγιών για την τήρηση ψηφιακού βιβλίου συγκριτικών στοιχείων των υποθέσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων καθώς και τη μεταφορά στο ψηφιακό βιβλίο των συγκριτικών στοιχείων των υποθέσεων αυτών της τελευταίας διετίας που είναι καταχωρημένα στα χειρόγραφα βιβλία.

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει πως έχει δημιουργηθεί μία νέα εφαρμογή με τίτλο «Συγκριτικά Στοιχεία», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myPROPERTY - ΔΟΥ.

Με τη νέα εφαρμογή δημιουργείται ένα ενιαίο πανελλαδικά ψηφιακό βιβλίο συγκριτικών στοιχείων, στο οποίο θα καταχωρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (Δ.Ο.Υ., ΚΕ.ΦΟ.Κ.) τα στοιχεία και οι αξίες των υποθέσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εκτός του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, και το οποίο θα αντικαταστήσει το μέχρι σήμερα τηρούμενο χειρόγραφα ανά Δ.Ο.Υ. ή ΚΕ.ΦΟ.Κ. βιβλίο τιμών.

Με την απόφαση, παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης-μεταφοράς στο ψηφιακό βιβλίο των συγκριτικών στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο χειρόγραφο βιβλίο συγκριτικών στοιχείων από κάθε Δ.Ο.Υ. ή ΚΕ.ΦΟ.Κ. καθώς και για την τήρηση του ψηφιακού βιβλίου συγκριτικών τιμών φορολογίας κεφαλαίου.

Μεταφορά από το χειρόγραφο στο ψηφιακό βιβλίο

Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι Δ.Ο.Υ. ή ΚΕ.ΦΟ.Κ. που τηρούν χειρόγραφο βιβλίο συγκριτικών στοιχείων υποχρεούνται να προβούν στη μεταφορά στο ηλεκτρονικό βιβλίο των συγκριτικών στοιχείων των δύο τελευταίων ετών με χρονική αφετηρία την τελευταία καταχώρηση στο χειρόγραφο βιβλίο ανά περιοχή.

Στο ηλεκτρονικό βιβλίο θα μεταφερθούν τα συγκριτικά στοιχεία των χειρόγραφων βιβλίων και των συγχωνευόμενων στο ΚΕΦΟΚ, Δ.Ο.Υ..

Η καταχώρηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-7-2024, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση των φορολογουμένων, δικηγόρων και συμβολαιογράφων από 1/8/2024.

Σημειώνεται, πως η πρόσβαση του κοινού, των φορολογούμενων, συμβολαιογράφων και δικηγόρων στην εφαρμογή, η οποία θα είναι δυνατή από 1/8/2024, θα περιορίζεται στην ενημέρωσή τους, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης επί των καταχωρημένων στοιχείων.

Η αναζήτηση συγκριτικών στοιχείων πραγματοποιείται ανά Υπηρεσία Ακινήτου, καθώς επίσης και με κριτήριο τα λοιπά στοιχεία που καταχωρούνται στο Βιβλίο Συγκριτικών Στοιχείων (ενδεικτικά αναφέρονται Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Χρόνος Φορολογίας, κ.λπ.).

Τι σημαίνει η ψηφιοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των συγκριτικών στοιχείων των δύο τελευταίων ετών ανά περιοχή από το χειρόγραφο στο ψηφιακό βιβλίο παύει η τήρηση του χειρόγραφου βιβλίου συγκριτικών στοιχείων.

Σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης για μεταβίβαση ακινήτου για την οποία γίνεται προσδιορισμός αγοραίας αξίας, είτε αφορά τρέχουσα συναλλαγή είτε αφορά παρελθόντα χρόνο φορολογίας (π.χ. υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομίας ακινήτου με παλαιό έτος θανάτου) και εφόσον προσδιορίζεται οριστική φορολογητέα αξία (κατόπιν δήλωσης του φορολογούμενου, είτε στην περίπτωση που κρίνεται ειλικρινής λόγω σύμπτωσης της δηλωθείσας αξίας με την προσωρινή αξία είτε στην περίπτωση που γίνεται αποδεκτή η προσωρινή αξία με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέσα σε δύο μήνες από τον προσδιορισμό της προσωρινής αξίας, ή κατόπιν φορολογικού ελέγχου ή απόφασης της ΔΕΔ ή δικαστικής απόφασης), η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ΚΕΦΟΚ θα καταχωρεί τα στοιχεία μεταβίβασης των ακινήτων είτε με αντάλλαγμα, είτε λόγω κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής υποχρεωτικά στο ψηφιακό βιβλίο συγκριτικών στοιχείων.

Δεν καταστρέφονται τα αρχεία

Επισημαίνεται ότι τα χειρόγραφα βιβλία συγκριτικών στοιχείων δεν καταστρέφονται αλλά διατηρούνται σε κάθε Δ.Ο.Υ. ή ΚΕ.ΦΟ.Κ. για την άντληση στοιχείων στις περιπτώσεις προσδιορισμού αξίας ακινήτων σε υποθέσεις με χρόνο φορολογίας προγενέστερο του χρόνου φορολογίας των συγκριτικών στοιχείων που έχουν μεταφερθεί από το χειρόγραφο βιβλίο (π.χ. προσδιορισμός αξίας ακινήτων σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου κληρονομιάς με παλαιό έτος θανάτου ή κατόπιν φορολογικού ελέγχου ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης).

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα