Χρηστικά

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι ψευδείς δωρεές


Στόχος είναι η αναζήτηση φορολογούμενων οι οποίοι επικαλούνται εικονικές δωρεές, προκειμένου να γλιτώσουν φόρο εισοδήματος

Σε εξονυχιστικούς ελέγχους των φορολογουμένων που αναγράφουν στις φορολογικές τους δηλώσεις, ότι πραγματοποίησαν δωρεές χρηματικών ποσών το 2022, προβαίνουν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ.

Στόχος είναι η αναζήτηση φορολογούμενων οι οποίοι επικαλούνται εικονικές δωρεές, προκειμένου να γλιτώσουν φόρο εισοδήματος, όπως έχουν αποκαλύψει οι έλεγχοι των προηγούμενων ετών.

Λόγω της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και της μη προσκόμισης δικαιολογητικών στην εφορία, ορισμένοι φορολογούμενοι δηλώνουν πως έκαναν δωρεές, ενώ δεν τις έχουν κάνει ή δηλώνουν μεγαλύτερα από τα πραγματικά, ρισκάροντας πως δεν θα ελεγχθούν.

Έτσι εξασφαλίζουν μείωση του φόρου εισοδήματος, αλλά ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος του ελέγχου.

Το ποσό του φόρου εισοδήματος μειώνεται κατά 10% ή 20% (ανάλογα με τον αποδέκτη της δωρεάς), επί των ποσών δωρεών προς συγκεκριμένους φορείς, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των 100 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.

Κάποιες περιπτώσεις που έφτασαν και εκδικάστηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ανέδειξαν το πρόβλημα και με αφορμή τις διαπιστώσεις αυτές, οι δωρεές χρηματικών ποσών μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτών της ΑΑΔΕ.

Μείωνε εικονικά το χρέος

Σε μια υπόθεση η οποία έφτασε στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, μια φορολογούμενη εμφανίστηκε να υποβάλει το έτος 2017, τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016.

Στις τροποποιητικές δηλώσεις ανέγραψε ότι στα συγκεκριμένα έτη, κατέθεσε στον Ειδικό Λογαριασμό για την απομείωση του δημοσίου χρέους της χώρας, το συνολικό ποσό των 450.000 ευρώ(!), και μέσω της δωρεάς αυτή εξασφάλισε επιστροφές φόρου συνολικού ύψους 38.000 ευρώ. Επίσης δήλωσε, έσοδα από τόκους αρκετών χιλιάδων ευρώ, όπως και παρακρατούμενους φόρους, επί των τόκων.

Η επιστροφή φόρου καταβλήθηκε, αλλά αμέσως ξεκίνησε έλεγχος και αποκάλυψε ότι δεν υπήρχαν δωρεές για τη μείωση του δημοσίου χρέους, ούτε οι τόκοι. Της ζητήθηκε συγκεκριμένα να προσκομίσει αποδείξεις για την κατάθεση των 450.000 ευρώ, στο λογαριασμό για τη μείωση του δημοσίου χρέους, αλλά δεν τις προσκόμισε.

Αποτέλεσμα ήταν, αντί για επιστροφές φόρου, να πέσουν πρόστιμα, συνολικού ύψους 71.500 ευρώ!

Δικαιολογητικά

Στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν αρχικά οι φορολογικές δηλώσεις που περιέχουν δωρεές μεγάλων χρηματικών ποσών, καθώς και μικρότερων ποσών, αλλά με πολλούς αποδέκτες.

Για να γίνουν δεκτές οι δωρεές χρημάτων σε διαφόρους φορείς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου απαιτούνται δικαιολογητικά, που να αποδεικνύουν τη συναλλαγή.

Ειδικότερα, για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των δωρεών χρηματικών ποσών απαιτούνται τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

  • Γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς, το οποίο εκδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα όπου υφίσταται ειδικός λογαριασμός του νομικού προσώπου για το σκοπό αυτό και το οποίο θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσης του και την υπογραφή του δωρητή, κατά περίπτωση. 
  • Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.
  • Σε περίπτωση δωρεάς χρηματικών ποσών με όρο, απαιτείται βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει το ύψος του καθαρού προϊόντος που περιέρχεται στο δωρεοδόχο. 

Ακόμη, η ΔΕΔ επισημαίνει ότι, αναφορικά με τις δωρεές που καταβάλλονται υπέρ των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της ημεδαπής, ότι η Δ.Ο.Υ. του δωρητή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, δύναται να ζητήσει από το φορολογούμενο δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει ότι πληρείται ο μη κερδοσκοπικός - κοινωφελής σκοπός των προσώπων αυτών που ορίζεται στο καταστατικό τους και γενικότερα, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε, κατά την κρίση της, ενέργεια, κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού έργου, π.χ. ενδεχόμενη συνεργασία με τη Δ.Ο. Υ. του δωρεοδόχου.

Ποιες δωρεές εκπίπτουν

Οι δωρεές χρηματικών ποσών που αναγνωρίζει η Εφορία είναι εκείνες που γίνονται προς: Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα δημοτικά νοσοκομεία και τα νοσοκομεία που είναι ν.π.ι.δ. και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά ν.π.δ.δ., τα ν.π.ι.δ. που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ν.π.ι.δ. που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα