Χρηστικά

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ κρατικές και κοινοτικές επιδοτήσεις


Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ κατέδειξαν ότι τα κονδύλια της ΕΕ αντί για επενδύσεις χρηματοδοτούν έναν πολυτελή τρόπο ζωής

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ τέθηκαν οι κρατικές και οι κοινοτικές επιδοτήσεις που καταβάλλονται σε ιδιώτες για την υλοποίηση επενδύσεων, καθώς υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για την καταστρατήγηση των κανονισμών από πλήθος χρηματοδοτούμενων.

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ κατέδειξαν ότι τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κρατικού Προϋπολογισμού αντί να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση επενδύσεων, καταλήγουν να χρηματοδοτούν έναν πολυτελή τρόπο ζωής.

Στην παράνομη χρήση των επιδοτήσεων και ειδικά των κοινοτικών η Ελλάδα έχει να επιδείξει… πλούσια προϊστορία από τη δεκαετία του 1980 και εντεύθεν, με παρανομίες που αφορούσαν στην κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων έργων.

Κύριες παραβάσεις είναι οι υπερτιμολογήσεις έργων και υπηρεσιών με πλαστά και εικονικά τιμολόγια, ώστε να εισπράξουν περισσότερα κονδύλια.

Ειδικότερα, το ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε, διενήργησε ελέγχους σε νομικά πρόσωπα που έλαβαν  επιχορηγήσεις βάσει  του αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004.

Κατόπιν σύνθετων ελεγκτικών ενεργειών διαπιστώθηκαν μη νόμιμες ενέργειες ως προς την υπερτιμολόγηση δαπανών, με την λήψη μη νόμιμων παραστατικών με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις, για να εισπράξουν μεγαλύτερες κρατικές ενισχύσεις.

Συνολικά σε έξι (6) επιχειρήσεις σε Αττική, Τρίκαλα, Κω και Ρόδο & Φλώρινα, εντοπίστηκαν παραβάσεις και ζητήθηκε η ανάκτηση των παράνομα ληφθέντων  επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 11,22 εκατ. ευρώ.
Οι επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται πλέον να επιστρέψουν τις επιδοτήσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών στην κεντρική Μακεδονία 4.874.203 ευρώ
 • Πτηνοτροφική επιχείρηση στην Αττική 3.280.000 ευρώ
 • Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κω    262.200 ευρώ
 • Ξενοδοχειακή μονάδα στην Ρόδο 53.300 ευρώ
 • Κατασκευαστική εταιρεία στην Αττική 450.000 ευρώ
 • Ξενοδοχειακή μονάδα στα Τρίκαλα 2.300.000 ευρώ

Η λίστα των παραβατών δεν περιορίζεται μόνο στις ανωτέρω επιχειρήσεις, αλλά ο κύκλος ανοίγει πολύ περισσότερο, όσο προχωρούν σε βάθος οι συνδυασμένοι έλεγχοι των αρμοδίων υπηρεσιών.

Οι κυρώσεις

Σημειώνεται πως οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί με βάση τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, οφείλουν μεταξύ άλλων για διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριών (3) ετών σε περίπτωση μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), να αποστέλλουν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεών τους το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση έκαστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήματος των πέντε (5) ή τριών (3) ετών αντιστοίχως.

Σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων της παρούσας περίπτωσης ή αποστολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Επίσης, εάν η ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας:

 • Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1Α.
 • δύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί μέρος αυτής.
 • Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής, είτε πριν, είτε μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, και η παράβαση διαπιστωθεί εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης.
 • Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις, επιστρέφεται η αναλογούσα στο συγκεκριμένο εξοπλισμό καταβληθείσα ενίσχυση στο σύνολο της. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης και επιστροφής του εξοπλισμού στην εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 • Εάν διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης, που προσδιόρισαν την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, επιστρέφεται το μέρος της ενίσχυσης, που αναλογεί στη θέση εργασίας που καταργήθηκε.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα