μερίσματα
Χρηστικά

Διασταυρώσεις ακινήτων καταθέσεων και μετοχών στις φετινές φορολογικές δηλώσεις

Πυκνές διασταυρώσεις θα πραγματοποιήσει φέτος η ΑΑΔΕ σε όλα τα στοιχεία των φετινών φορολογικών δηλώσεων, που αφορούν καταθέσεις, δάνεια, πιστωτικές κάρτες, ακίνητα, μερίσματα, ασφ...

Επιχειρήσεις

Αύξηση κερδών και μερισματικών αποδόσεων των εταιρειών του ΧΑ προβλέπει η Citi

Αισιόδοξες προβλέψεις για την κερδοφορία και τις μερισματικές αποδόσεις των εταιρειών του ΧΑ διατυπώνει η Citi, ενώ αναθεωρεί επί τα χείρω τις προβλέψεις για την εξέλιξη των επιχει...

Επιχειρήσεις

“Πρωταθλητές” απόδοσης στο ΧΑ τα Jumbo- Κι άλλο πρόσθετο μέρισμα

“Πρωταθλήτρια” μερισματικής απόδοσης στο ΧΑ αναδεικνύεται για το 2021 η εταιρεία Jumbo, διανέμοντας στους μετόχους της μερίσματα και έκτακτες χρηματικές παροχές που αντιστοιχούν σε...

Επιχειρήσεις

Μερίσματα 1,2 δισ. πήραν οι μέτοχοι στο ΧΑ– Οι υψηλότερες αποδόσεις

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς, οι εταιρείες του ΧΑ όχι μόνον κατόρθωσαν να βελτιώσουν τις ε...

Επιχειρήσεις

Η ΕΥΔΑΠ δίνει €0,47 ανά μετοχή - Μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου

Μέρισμα από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων δίνει στους μετόχους της η ΕΥΔΑΠ, ενώ παράλληλα διανέμει ως επιστροφή κεφαλαίου μέρος του αποθεματικού της. Από τα κέρδη προηγουμένων χ...

Επιχειρήσεις

Μερισματική απόδοση 4,5% από τον ΟΤΕ

Υψηλή μερισματική απόδοση προσφέρει ο ΟΤΕ στους μετόχους του, διανέμοντας μέρος των κερδών της τελευταίας χρήσης (2020). Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τηςεταιρείας,που ...

Επιχειρήσεις

ΕΥΔΑΠ: Μερισματική απόδοση 6,1%, παρά τις ζημίες από τακτοποίηση εκκρεμοτήτων

Παρά τις ικανοποιητικές οικονομικές επιδόσεις της που συνδυάζονται με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και υψηλή ρευστότητα, η ΕΥΔΑΠ θα εμφανίσει ζημίες ατον ισολογισμό της χρήσης 2020. Το α...

Επιχειρήσεις

Μέρισμα €0,613 από την Prodea

Μέρισμα 0,613 ευρώ ανά μετοχή καθαρό (μετά την παρακράτηση φόρου) από τα κέρδη της χρήσης 2019 θα διανείμει στους μετόχους της η εταιρεία ακίνητης περιουσίας Prodea. Σχετική πρό...