Χρηστικά

Τι αλλάζει στην ενημερότητα - Επιβραβεύονται οι συνεπείς


Γίνεται πιο ευνοϊκό το πλαίσιο για τους συνεπείς φορολογούμενους, που έχουν ρυθμισμένες οφειλές στην εφορία

Το κανονιστικό πλαίσιο χορήγησης της φορολογικής ενημερότητας αλλάζει και γίνεται πιο ευνοϊκό για τους συνεπείς φορολογούμενους, δηλαδή γι’ αυτούς που έχουν ρυθμισμένες οφειλές προς την εφορία. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, μειώνονται σημαντικά τα ποσά που θα παρακρατεί η εφορία επί των χρημάτων που εισπράττουν οι φορολογούμενοι,  εφόσον πρόκειται για περιοδικές απαιτήσεις.

Το νέο μέτρο αφορά αποκλειστικά την περιοδική είσπραξη χρημάτων, όπου η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση και θα ισχύει μόνο-όπως προαναφέρθηκε-για τους συνεπείς φορολογούμενους. Όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ, το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο 10% ( ήταν έως 70%) επί του εισπραττόμενου ποσού εφόσον το ποσό της ρυθμισμένης οφειλής που υπολείπεται (θα πρέπει να εξοφληθεί) δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. 

Στην περίπτωση που η εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή ξεπερνά τις 20.00 ευρώ, τότε το ποσοστό παρακράτησης θα πρέπει να διαμορφώνεται ως εξής:

  • να αντιστοιχεί στην κάλυψη μιας δόσης της τηρούμενης ρύθμισης που έπεται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και
  • να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το 30% αυτού.

Τι ισχύει για τη μεταβίβαση ακινήτου

Όταν πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος επ’ αυτού, το ποσοστό παρακράτησης ανέρχεται σε 70% έως 100%. Εφόσον η είσπραξη της οφειλής είναι διασφαλισμένη, το κατώτατο όριο παρακράτησης ορίζεται στο 50%. Κατά τις περιπτώσεις δεν εξοφλούνται πλήρως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης επί του τιμήματος, το οποίο υπολογίζεται επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου, όχι όμως σε αξία μικρότερη από την αντικειμενική.

Πώς ορίζονται κλιμακωτά τα ποσοστά παρακράτησης

Σύμφωνα με τη ρύθμιση της ΑΑΔΕ, αρμόδιος για τον ορισμού του ποσοστού της παρακράτησης, ανά περίπτωση φορολογούμενου, είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσίας. Το σημαντικό, όμως, είναι το πλαίσιο που καθορίζεται από τη ρύθμιση και αφορά την κλιμάκωση των ποσοστών που διαμορφώνονται ως εξής:

  • 10% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 70% της ρυθμισμένης οφειλής
  • 30% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 50% έως και 70% της ρυθμισμένης οφειλής,
  • 50% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 30% έως και 50% της ρυθμισμένης οφειλής,
  • 70% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό έως και 30% της ρυθμισμένης οφειλής.

Ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας

Τον Μάιο πήρε ΦΕΚ, αλλά έως τώρα δεν έχει ενεργοποιηθεί, η νέα ρύθμιση που ενοποιεί σ’ ένα πιστοποιητικό τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θα εκδίδεται ψηφιακά, διευκολύνοντας πολίτες και επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους.

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θα συγκεντρώνει τα στοιχεία που αφορούν την ασφαλιστική και τη φορολογική ενημερότητα, με τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση σε ειδική πλατφόρμα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). 

Mετά την υποβολή της αίτησης θα ακολουθεί αυτόματος έλεγχος των στοιχείων που υποβλήθηκαν και κατόπιν-εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια και προϋποθέσεις, θα εκδίδεται το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, με τους ίδιους όρους που διέπουν την έκδοση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.


 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα