Χρηστικά

Τι αλλάζει στις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς της Εφορίας


Ποια πράγματα θα εξαιρούνται των κατασχέσεων πότε θα προσφεύγουν στο Ειρηνοδικείο – Καταργείται η επίδοση ειδοποιητηρίων στον παπά της Ενορίας!

Αλλαγές στη διαδικασία κατασχέσεων και των πλειστηριασμών της Εφορίας επέρχονται με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί από την ΑΑΔΕ είναι στην ημερήσια διάταξη καθώς έχουν αυξηθεί δραματικά τα χρέη προς το δημόσιο και αναμένεται ένα θερινό πογκρόμ κατά των οφειλετών.

Ωστόσο, με το νομοσχέδιο αλλάζει η διαδικασία και μπαίνουν περιορισμοί στα αντικείμενα που μπορεί να κατασχέσουν οι εκτελεστές της διαδικασίας.

Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 81 του νομοσχεδίου προβλέπεται πως, δεν θα κατάσχονται αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τον οφειλέτη, χωρίς όμως να διευκρινίζεται περαιτέρω ποια είναι τα αντικείμενα αυτά, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Η νέα διάταξη προβλέπει τα ακόλουθα: «1. Εξαιρούνται από την κατάσχεση τα πράγματα που είναι απαραίτητα νια τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειας του».

Επίσης, εκτός των περιουσιακών στοιχείων που είναι αναγκαία για τη διαβίωση του οφειλέτη, προκειμένου για πρόσωπα τα οποία με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, εξαιρούνται από την κατάσχεση, τα πράγματα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του οφειλέτου και του κατασχόντος ως προς τα αντικείμενα που θα κατασχεθούν και να δηλαδή καλύπτουν ή όχι βασικές ανάγκες, τα συγκεκριμένα αντικείμενα κατάσχονται μεν, αλλά παραδίδονται εις τον οφειλέτην, «φέροντα πάσας τας ευθύνας του μεσεγγυούχου, η δε
διαφορά λύεται υπό του Ειρηνοδικείου
στο οποίο δύναται να απευθυνθεί δι' αιτήσεως ο οφειλέτης εντός πέντε ημερών, από της παραδόσεως ή επιδόσεως
του αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως.

Το νέο πλαίσιο των κατασχέσεων, θα εφαρμόζεται από την ισχύ των σχετικών διατάξεων, μόλις ψηφιστού6ν από τη Βουλή.

Αλλαγές στους πλειστηριασμούς

Επίσης καταργείται η υποχρέωση σύνταξης έκθεσης εκτίμησης των εκποιουμένων από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και επισύναψης της στο Πρόγραμμα πλειστηριασμού.

Ακόμη οι νέες διατάξεις προβλέπουν ότι επί εκποιήσεως περιουσίας του πτωχεύσαντος διά πλειστηριασμού (αναγκαστικού ή εκούσιου) ο επισπεύδων τον πλειστηριασμόν δανειστής ή σύνδικος υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητος αυτού, να κοινοποίηση διά δικαστικού επιμελητού αντίγραφον του προγράμματος πλειστηριασμού.

Αντίγραφον του προγράμματος κοινοποιείται ωσαύτως και εις τους τυχόν αναγγελθέντος Διευθυντάς Δημοσίων Ταμείων και Τελωνείων. Ομοίως κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών αντίγραφο του προγράμματος πλειστηριασμού.

Επί απευθείας εκποιήσεως ο σύνδικος υποχρεούται να γνωστοποιήσει την ημερομηνία εκποιήσεως, το είδος και την αξία των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και στους προϊσταμένους των αναγγελθεισών Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τελωνείων, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημερομηνία έναρξης της εκποίησης».

Τέλος ο παπάς της ενορίας!

Στον υφιστάμενο Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ανευρίσκεται ο οφειλέτης, προκειμένου να τους επιδοθούν έγγραφα της Εφορίας, ο αρμόδιος υπάλληλος απευθύνεται και στον παπά της Ενορίας.

Με τη νέα διάταξη καταργείται η αναφορά στον «ιερέα της Ενορίας» και θα παραδίδονται στους συγγενείς του υπόχρεους, μέχρι 4ου βαθμού. Αν αρνούνται να παραλάβουν, τότε το έγγραφο θα θυροκολλείται.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα