Χρηστικά

Επιστροφή των αποζημιώσεων ενοικίων ζητεί το υπουργείο Οικονομικών!


Με απόφαση σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΟΙΚ ξεκινούν διασταυρώσεις και καταλογισμοί των ποσών στις περιπτώσεις παράνομης λήψης της κρατικής ενίσχυσης

Την αναζήτηση και επιστροφή των αποζημιώσεων των ενοικίων που εισπράχθηκαν παρανόμως, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις, δρομολόγησε το υπουργείο Οικονομικών, περνώντας από κόσκινο όλες τις δηλώσεις Covid.

Με απόφαση που υπογράφει σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, Θόδωρος Σκυλακάκης και Απόστολος Βεσυρόπουλος (ΓΔΟΥ 1056/2021) καθορίζεται  η διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Πρόκειται για τις αποζημιώσεις των ενοικίων που καταβλήθηκαν σε χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι οποίοι εκμισθώνουν τα ακίνητά τους σε πληττόμενους από την πανδημία, αλλά υπάρχουν υπόνοιες ότι καταστρατηγήθηκαν οι διατάξεις του νόμου, με διάφορα «κόλπα».

Συγκεκριμένα με την απόφαση καθορίζεται η διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021. Για τους μήνες αυτούς προβλέπονταν η απαλλαγή από το 100% του ενοικίου και η καταβολή αποζημίωσης από το δημόσιο στους ιδιοκτήτες, ποσού ύψους ίσο με το 80% του ενοικίου.

Όμως, οι έλεγχοι αποκάλυψαν χιλιάδες περιπτώσεις εκμισθώσεων που δεν πληρούσαν τους όρους της λήψης αποζημίωσης και ξεκίνησαν μαζικές διασταυρώσεις.

Η διαδικασία αναζήτησης των συγκεκριμένων ποσών διενεργείται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΟΙΚ, βάσει των στοιχείων που αποστέλλονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Οι διασταυρώσεις

Συγκεκριμένα, μετά τις διασταυρώσεις, η Α.Α.Δ.Ε. δημιουργεί και αποστέλλει στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Αναλυτική κατάσταση, ανά Α.Φ.Μ., των δικαιούχων εκμισθωτών/υπεκμισθωτών που εισέπραξαν την αποζημίωση, ξεχωριστά για κάθε ένα από τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο και Ιούλιο και δεν υπέβαλαν «Δήλωση Covid» εντός της εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του καταβληθέντος ποσού ή υπέβαλλαν «Δήλωση Covid» από την εκκαθάριση της οποίας προκύπτει ποσό αποζημίωσης μικρότερο της καταβληθείσας προκαταβολής και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του υπερβάλλοντος καταβληθέντος ποσού, καθώς και
 • Συγκεντρωτική κατάσταση, ανά Α.Φ.Μ., των ως άνω υπόχρεων επιστροφής, με το συνολικό για το ως άνω χρονικό διάστημα αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί.
 • Οι καταστάσεις είναι σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των υπόχρεων επιστροφής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας/έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος) και το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών αναζητεί την αποζημίωση που έχει καταβληθεί αχρεώστητα, εκδίδοντας καταλογιστική πράξη με το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό συνολικά.

Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό βεβαιώνεται και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το προς ανάκτηση ποσό επιβαρύνεται επιπλέον με τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που προβλέπει η νομοθεσία.

Ποιες είναι οι απάτες που εντοπίστηκαν από την ΑΑΔΕ

Κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ εντοπίστηκαν απάτες διαφόρων μορφών ή και λάθη, τα οποία προκάλεσαν τους εκτεταμένους ελέγχους σε ολόκλξηρο το στοκ των δηλώσεων Covid για τις αποζημιώσεις των ενοικίων. Οι κυριότερες περιπτώσεις λάθους ή απάτης ήταν οι ακόλουθες:

 1. Ο μισθωτής για χρήση επαγγελματικής στέγης δεν είναι πληττόμενος. 
 2. Ο μισθωτής για χρήση επαγγελματικής στέγης δεν είναι πληττόμενος.
 3. Το μηνιαίο μίσθωμα της δήλωσης COVID δεν ταυτίζεται με το μηνιαίο μίσθωμα στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης.
 4. Δεν υπάρχει αναστολή σύμβασης εργασίας σε κατοικία μισθωτή / συζύγου.
 5. Τα ποσοστά μείωσης ενοικίου είναι χαμηλότερα του προβλεπόμενου στο νόμο.
 6. Έχει δηλωθεί επαγγελματική χρήση από μη επιτηδευματία / επιχείρηση.
 7. Έχει δηλωθεί λύση της μίσθωσης.
 8. Ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο (μη δικαιούχοι εκπτώσεων).
 9. Δεν έχει συμπληρωθεί ΑΦΜ μισθωτή.
 10. Ο εκμισθωτής έχει αποβιώσει.
 11. Ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο για χρήση κατοικίας.
 12. Μη πληττόμενος μισθωτής / Δεν υπάρχει αναστολή σύμβασης εργασίας.
 13. Ο εκμισθωτής δεν έχει περιλάβει το ακίνητο στο Ε9.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα