Τράπεζες

Τράπεζες: Αποφεύγουν τον κίνδυνο κρατικοποίησης -Λύεται ο γόρδιος δεσμός του αναβαλλόμενου φόρου


Η ΕΚΤ ενέκρινε το "σχέδιο Ζαββού"

Σε ταχεία, δραστική των κόκκινων δανείων τους μπορούν πλέον να προχωρήσουν οι τράπεζες, χωρίς να φοβούνται ότι λόγω των ζημιών που θα εγγράψουν, θα υποχρεωθούν να πραγματοποιήσουν ΑΜΚ υπέρ του Δημοσίου, οδηγούμενες σε μερική κρατικοποίηση.

Ο σχετικός νόμος αλλάζει με τη συγκατάθεση της ΕΚΤ, η οποία θεωρεί πρωτεύοντα στόχο σ' αυτή τη φάση την εξυγίανση των τραπεζικών δανειακών χαρτοφυλακίων.

 Μετά από τρίμηνες διαπραγματεύσεις, η ΕΚΤ εξέδωσε γνωμοδότηση με την οποία ενέκρινε το σχέδιο διάταξης που υπέβαλε ο αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα υφυπουργός Γιώργος Ζαββός. Με τη νέα διάταξη παρέχεται δυνατότητας μετακύλισης ποσών χρεωστικής διαφοράς που δεν συμψηφίστηκαν, λόγω μη επάρκειας φορολογικών κερδών σε μία χρήση. Τα ποσά αυτά μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενο έτος στο οποίο θα υπάρχουν επαρκή φορολογητέα κέρδη. Η μεταφορά μπορεί να γίνεται σε ορίζοντα 20ετίας!

Με τη διάταξη αυτή που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, βγαίνει πλέον από το τραπέζι ο κίνδυνος ενεργοποίησης του DTC (κίνδυνος κρατικοποίησης) και δίνεται στις τράπεζες η δυνατότητα να προχωρήσουν στην ολική εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τους ισολογισμούς τους,

Ο κίνδυνος ενεργοποίησης του αναβαλλόμενου φόρου – ο οποίος πλέον αίρεται - αποτελούσε «αγκάθι» για την προσέλκυση επενδυτών στις ελληνικές τράπεζες. Με την επίλυση του ζητήματος

  • Διευκολύνεται η επίτευξη των στόχων των τραπεζών για δραστικό περιορισμό  των μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων (ΜΕΑ) μέσω του «Ηρακλή ΙΙ»
  • Εξαλείφεται οριστικά η αβεβαιότητα για το εάν οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν πρόσθετες λύσεις για να επιτύχουν την εκκαθάριση των κόκκινων δανείων.

Η ΕΚΤ έκρινε ότι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΑ) από τις ελληνικές συστημικές τράπεζες παραμένει επί του παρόντος η κύρια εποπτική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ συμφώνησε ότι στόχος του σχεδίου τροποποιήσεων που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση είναι να διευκολύνει τις σημαντικές πρωτοβουλίες απομόχλευσης που αναλαμβάνουν τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα μέσω του προγράμματος Ηρακλής, προχωρώντας σε μεγάλες τιτλοποιήσεις

Διαβάστε επίσης