Χρηστικά

Έλεγχοι και πρόστιμα για τις αποδείξεις από την Εφορία


Ποιοι κινδυνεύουν να τους ζητηθεί καλοκαιριάτικα η προσκόμιση των αποδείξεων στη Δ.Ο.Υ.

Αυξημένος είναι ο κίνδυνος να ζητηθεί καλοκαιριάτικα η προσκόμιση των αποδείξεων στην Εφορία, από ορισμένες κατηγορίες φορολογούμενων στο πλαίσιο των δειγματοληπτικών ελέγχων που διενεργεί η ΑΑΔΕ με συγκεκριμένα κριτήρια.

Πρόκειται για τις οικογενειακές δαπάνες που δηλώνονται στους κωδικούς 049-050, με τις οποίες παρέχεται έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, που αντιστοιχεί στο «παλαιό» αφορολόγητο όριο ύψους 8.600 – 9.200 ευρώ.

Οι αποδείξεις μάλιστα, θα πρέπει να προσκομιστούν εντός 15 ημερών στην οικεία Δ.Ο.Υ., διαφορετικά η εφορία θα υπολογίσει τον φόρο εισοδήματος χωρίς το σύνολο των αποδείξεων και θα επιβληθεί φόρος 22% στο ποσό των αποδείξεων που όφειλε να συγκεντρώσει.

Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας μικρότερης των 70 ετών πρέπει να έχει καλύψει έως το τέλος του έτους ποσοστό από 20% έως και 30% του ετησίου ατομικού φορολογητέου εισοδήματός του με δαπάνες για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (με τραπεζικές κάρτες, μέσω e-banking κ.λπ.).

Αν εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή δεν θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο εισοδήματος κατά την υποβολή και εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλει του χρόνου. Στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης αυτής, οι δαπάνες για πληρωμές επισκέψεων σε 8 κατηγορίες ιατρών προσμετρώνται εις διπλούν κατά τον υπολογισμού του συνολικού ποσού των ηλεκτρονικά εξοφληθεισών δαπανών προκειμένου να καλυφθεί το απαιτούμενο ποσοστό 20%-30% επί του ατομικού εισοδήματος.  

Το όφελος για τους φορολογούμενους θα είναι ανάλογο του ύψους του εισοδήματος. Συγκεκριμένα θα γλιτώνουν φόρο:

  • έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ
  • έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ
  • έως 1.400 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ
  • έως 1.800 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ
  • έως 2.200 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ. 

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Η Εφορία εστιάζει στις ακόλουθες περιπτώσεις φορολογουμένων προκειμένου να διενεργήσει ελέγχους:

  1. Στα ηλεκτρονικά έντυπα των φορολογικών δηλώσεων, οι σχετικοί κωδικοί δεν είναι  προσυμπληρωμένοι από το taxisnet, αλλά αν πατήσει πάνω ο φορολογούμενος, του ανοίγει νέα καρτέλα, στην οποία αναγράφονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές που έχει πραγματοποιήσει το 2022, με βάση τα στοιχεία που έχουν οι τράπεζες και τα οποία κοινοποίησαν στο taxisnet. Όμως δεν είναι το πραγματικό ποσό των δαπανών που αναγνωρίζει η Εφορία. Σε αυτό περιλαμβάνονται και μη εκπιπτόμενες δαπάνες, όπως π.χ. η πληρωμή ενοικίου, η αγορά αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας, τελών κυκλοφορίας, πληρωμές  φόρων, δόσεων δανείων και υπάρχει η σχετική υποσημείωση. Ο φορολογούμενος οφείλει γράψει, όχι ολόκληρο το ποσό που αναγράφεται, αλλά το ποσό που αντιστοιχεί στις δαπάνες που αναγνωρίζει η Εφορία. Διαφορετικά, σε ενδεχόμενο έλεγχο, θα έχει πρόβλημα και θα πληρώσει περισσότερο φόρο.
  2. Οι δαπάνες που δηλώνονται είναι υπερβολικά υψηλές, αναλογικά με το εισόδημα, γεγονός που δημιουργεί υποψίες.
  3. Η άλλη κατηγορία φορολογουμένων που είναι επικίνδυνη για έλεγχο είναι όσοι εξαιρούνται από τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Η εξαίρεση αφορά στις ηλεκτρονικές πληρωμές, αλλά όχι σε γενική εξαίρεση από τη συλλογή αποδείξεων. Οι παρακάτω κατηγορίες, δεν υποχρεούνται να πληρώνουν με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες τις δαπάνες τους για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών, αλλά υποχρεούνται να συγκεντρώνουν χάρτινες αποδείξεις, να τις φυλάνε για 5 χρόνια και να τις επιδεικνύουν σε τυχόν έλεγχο από την ΑΑΔΕ.
  4. Στο επίκεντρο ελέγχων είναι φέτος οι δαπάνες που προσφέρουν έξτρα έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ, αν προσκομιστούν αποδείξεις από 20 κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι κατά την εφορία, έχουν την τάση να φοροδιαφεύγουν. 

Πάντως οι συγκεκριμένες αποδείξεις που δηλώθηκαν είναι ελάχιστες, καθώς οι συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών... δυσκολεύονται στην έκδοση αποδείξεων.

Οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων

Υποχρέωση κάλυψης ποσού έως 30% του ετησίου εισοδήματος με ηλεκτρονικά εξοφληθείσες καταναλωτικές και προσωπικές δαπάνες. Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό πραγματικό εισόδημα έτους 2023 προερχόμενο από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ενοίκια ακινήτων, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2022 έως την 31η-12-2022 δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με το 20% ή το 30% του εισοδήματος αυτού.

Για να υπολογιστούν οι δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών στην κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.).

To ποσό των δαπανών που λαμβάνεται υπόψη δεν μπορεί να υπερβεί σε ετήσια βάση τα 20.000 ευρώ. Ειδικά οι δαπάνες που καταβάλλονται σε 8  κατηγορίες επαγγελματιών της υγείας υπολογίζονται στο 200% της αξίας τους για τη συμπλήρωση απαιτούμενου ποσοστού επί του εισοδήματος.

Πρόκειται για τις δαπάνες πληρωμής αμοιβών σε ιατρούς, οδοντίατρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους.

Σε κάθε περίπτωση φορολογουμένου ο οποίος δεν θα έχει καταφέρει να καλύψει το απαιτούμενο συνολικό ποσό δαπανών, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται με 22%.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα