Επιχειρήσεις

ΕΥΔΑΠ: Μερισματική απόδοση 6,1%, παρά τις ζημίες από τακτοποίηση εκκρεμοτήτων


Παρά τις ικανοποιητικές οικονομικές επιδόσεις της που συνδυάζονται με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και υψηλή ρευστότητα, η ΕΥΔΑΠ θα εμφανίσει ζημίες ατον ισολογισμό της χρήσης 2020. Το αρνητικό αποτέλεσμα οφείλεται στην τακτοποίηση εκκρεμοτήτων της περιόδου 2013-2020 με το Δημόσιο (καταβολή τελών) και στο σχηματισμό προβλέψεων για απλήρωτους λογαριασμούς κατανάλωσης.

 Η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις 330,3 εκατ. ευρώ (+2%) και είχε προσαρμοσμένα EBITDA 100,4 εκατ. ευρώ. Επιβάρυνε όμως τα αποτελέσματα της με προβλέψεις 157,5 εκατ. για παλιές υπό διαπραγμάτευση υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο και 11,4 εκατ. για πιθανές απώλειες από απλήρωτους λογαριασμούς.

Ετσι τα καθαρά της αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες 66,1 εκατ. ευρώ. Στο αρνητικό αποτέλεσμα συνέβαλε και η αύξηση των λειτουργικών δαπανών προ αποσβέσεων κατά 35,4 εκατ. ευρώ,

  Ισχυρή παραμένει η ταμειακή θέση της εταιρείας, με 462 εκ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα και  ισοδύναμα.

Η καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση και τα υψηλά διαθέσιμα δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία να διανείμει στους μετόχους κέρδη από προηγούμενες χρήσεις ως μέρισμα ή υπό μορφή επιστροφής κεφαλαίου.

Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ θα προτείνει στη ΓΣ τη διανομή 50 εκ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε περίπου 0,47 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε απόδοση 6,1% επί της χθεσινής τιμής κλεισίματος της μετοχής (7,70 ευρώ).

Η κατανομή θα διαμορφωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  Με βάση την τιμή κλεισίματος στις 31/12/2020, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε 6,1 %.

Η προοπτική υψηλής μερισματικής απόδοσης-επιστροφής κεφαλαίου έχει οδηγήσει τη μετοχή σε μινι ράλι. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες έχει σημειώσει άνοδο 17%, ενώ σήμερα ενισχύεται κατά 4,3%, κινούμενη στα 8,03 ευρώ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα