Χρηστικά

Οι 12 αλλαγές στη φορολογία από την 1η Οκτωβρίου


Εκτός της κατάργησης της φοολογίας των παροχών, μειώνονται ΦΠΑ και τέλη, ενώ ξεκαθαρίζεται με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα «κουρευτούν τα ποσά των επιστρεπτέων προκαταβολών

Πλήθος αλλαγών στη φορολογία φέρνει το νομοσχέδιο που θα καταθέσει άμεσα στη βουλή το υπουργείο Οικονομικών ορισμένες εκ των οποίων θα εφαρμοστούν από την 1η Οκτωβρίου.

Πλην της (σχεδόν) κατάργησης της φορολογίας των γονικών παροχών επέρχονται μειώσεις σε φόρους, όπως ο ΦΠΑ και σε τέλη, ενώ ξεκαθαρίζεται με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα «κουρευτούν τα ποσά των επιστρεπτέων προκαταβολών.

Αναλυτικότερα το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

1)  Αυξάνεται από 150.000 ευρώ σε 800.000 ευρώ το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού. Πρόκειται για δωρεές από γονείς σε τέκνα, από παππούδες σε εγγόνια, μεταξύ των συζύγων και αντίστροφα.
Σχεδόν καταργείται ο φόρος δωρεάς-γονικής παροχής , αλλά το ποσό θα εξακολουθήσει να αποτελεί τεκμήριο για τον δωρητή, ενώ θα βοηθά τον αποδέκτη να αποφύγει τα τεκμήρια, όπως αποκάλυψε το Σin.

Επίσης το όριο των 800.000 ευρώ, θα ισχύει για κάθε παιδί και για κάθε γονέα, που  σημαίνει πως οι εύποροι γονείς μπορούν να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά τη νέα διάταξη. Sημειώνεται, ωστόσο, ότι ο φόρος κληρονομιάς δεν καταργείται.

2)  Μειώνεται το ποσό που θα κληθούν να επιστρέψουν οι επαγγελματίες που έλαβαν επιστρεπτέες προκαταβολές και έχουν τηρήσει τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων απασχόλησης.
Ειδικότερα, η διάταξη θα προβλέπει πως για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

  • Θα επιστραφεί το 25% του ποσού έχουν λάβει εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • Θα επιστρέψουν το εν τρίτο (33,3%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.

Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

  • Θα επιστρέψουν το 25% του ποσού, εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019, εφόσον είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%).

Σημειώνεται πως, με τις έως τώρα ισχύουσες ρυθμίσεις, στις επιστρεπτέες προκαταβολές 1, 2 και 3 θα επιστρεφόταν από το 50% έως και το 100% ανάλογα με την πτώση τζίρου, ενώ για τις επιστρεπτέες 4, 5, 6 και 7, θα επιστρεφόταν το 50% του ποσού που είχαν λάβει.

3)  Αυξάνεται το ποσό ενίσχυσης για το επίδομα θέρμανσης που θα δοθεί στη χειμερινή περίοδο από Οκτώβριο 2021 έως και τον Απρίλιο 2022 κατά 20%. 

4)  Επιδοτείται ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος για για τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο, για το σύνολο του πληθυσμού για τις πρώτες 300 Kwh με ποσό 30 €/Mwh, με στόχο να αντισταθμισθεί σχεδόν το σύνολο της αναμενόμενης αύξησης του ρεύματος.

5)  Από 1η Οκτωβρίου μέχρι και τον Ιούνιο του 2022 επεκτείνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και στο τουριστικό πακέτο.

6) Από 1η Οκτωβρίου μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια καθώς και τις σχολές χορού από 24% σε 13%, έως και τον Ιούνιο του 2022. 

7)  Επεκτείνεται από 1η Οκτωβρίου η αναστολή του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης έως τον Ιούνιο του 2022. 

8)  Μειώνεται σε μόνιμη βάση ο συντελεστής ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή από το 13% στο 6%.

9)  Επεκτείνεται για ένα τρίμηνο, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο 2021, το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», που αφορά στην επιδότηση των δόσεων δανείων νοικοκυριών που επλήγησαν από την πανδημία, με κάλυψη 40% επί των δόσεων δανείων. 

10)  Επεκτείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως το τέλος του 2021.

11)  Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης κενών θέσεων στον πολιτισμό έως τον Δεκέμβριο του 2021.

12) Παρέχονται κίνητρα για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. Ειδικότερα από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται κατά 50% ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου. Για τις επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται σε νέο νομικό πρόσωπο ή που συγχωνεύονται δια απορροφήσεως από υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας, θα παρέχεται έκπτωση 30% επί του ποσού του οφειλόμενου φόρου για τρία έτη.
Επίσης, και οι ατομικές επιχειρήσεις δύνανται μέσω συμπράξεων να δημιουργήσουν νέο νομικό πρόσωπο ανώτερης μορφής, ώστε να υπόκεινται στην φορολογία των νομικών προσώπων με ευνοϊκούς όρους.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης