Χρηστικά

Σβήνονται τα πρόστιμα της Εφορίας σε 4 στους 10 κατηγορούμενους για φοροδιαφυγή! (πίνακας)


Από τις 4.951 υποθέσεις που εκδικάστηκαν το 2020 αθωώθηκαν οι 1.886, από υπηρεσία της ίδιας της ΑΑΔΕ

Σβήνονται τα πρόστιμα της Εφορίας στους 4 από τους 10 φορολογούμενους που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, που παρουσιάζει σήμερα το Σin.

Το σβήσιμο των προστίμων γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της ίδιας της ΑΑΔΕ, τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, στην οποία προσφεύγουν οι φορολογούμενοι που θεωρούν πως αδικήθηκαν από τις φοροελεγκτικές αρχές και αθωώνονται.

Το ποσοστό των «λαθών», που προσεγγίζει το 40% την τελευταία τριετία, είναι εξαιρετικά μεγάλο και δείχνει πως υπάρχει πρόβλημα στους φορολογικούς ελέγχους.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην ποιότητα των φορολογικών ελέγχων, καθώς σε αρκετά μεγάλο αριθμό υποθέσεων, απορρίπτονται οι διαπιστώσεις και οι ισχυρισμοί των φορολογικών ελεγκτών των ΔΟΥ, των ελεγκτικών κέντρων, του ΚΕΜΕΕΠ, του ΚΕΦΟΜΕΠ, της ΥΕΔΔΕ κ.λπ.

Σημειώνεται πως πρόκειται για τις φορολογικές υποθέσεις, τις οποίες θεωρεί αστήριχτες, υπηρεσία της ίδιας της ΑΑΔΕ και όχι κάποιος τρίτος φορέας, όπως π.χ. τα φορολογικά δικαστήρια.

Με δεδομένο ότι όσοι φορολογούμενοι δεν δικαιωθούν από τη ΔΕΔ, μπορούν στη συνέχεια να προσφεύγουν στα δικαστήρια, το τελικό ποσοστό της ακύρωσης των διαπιστώσεων των φορολογικών ελέγχων αυξάνεται σημαντικά, με την υπόθεση εργασίας ότι ένα ποσοστό εξ αυτών, δικαιώνονται.

Οι υποθέσεις που παραπέμπονται στη ΔΕΔ, αφορούν πρόστιμα για όλες τις παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, πλαστά και εικονικά τιμολόγια, ελέγχους καταθέσεων, μη έκδοση αποδείξεων, καταλογισμό υψηλότερου ΕΝΦΙΑ, αμφισβήτησης αντικειμενικών αξιών κ.λπ.

Σε πολλές περιπτώσεις, η ακύρωση των προστίμων, οφείλεται στην παρέλευση του χρόνου παραγραφής των υποθέσεων.

Ποιοι προσφεύγουν στη ΔΕΔ

Οι φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που θεωρούν ότι αδικούνται προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία εξετάζει τη βασιμότητα της επιβολής των προστίμων και με βάση τη φορολογική νομοθεσία αποφαίνεται αναλόγως.

Η ΔΕΔ, λειτουργεί ως μια επιτροπή διαιτησίας ανάμεσα στον φορολογούμενο και στον φοροελεγκτικό μηχανισμό, με στόχο να προστατεύεται ο φορολογούμενος από τυχόν λάθη ή αυθαιρεσίες των ελεγκτών.

Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται σε βάρος του από τη Φορολογική Αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

Σημειώνεται ότι για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν απαιτείται παράβολο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο φορολογούμενος μπορεί εντός της ανατρεπτικής ημερομηνίας των 30 ημερών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξης της φορολογικής αρχής, να καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή συνυποβάλλοντας και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς του.

Η ΔΕΔ αποφασίζει επί της ενδικοφανούς προσφυγής εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Αν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί ο προσφυγών, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί (σιωπηρή απόρριψη). Λόγω της πανδημίας και της υπολειτουργίας των υπηρεσιών της ΔΕΔ, οι προθεσμίες αυτές, το τελευταίο 12μηνο έχουν ελαστικοποιηθεί.

Πόσοι αθωώνονται

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 2020 εκδικάστηκαν από τη ΔΕΔ, 4.951 υποθέσεις, εκ των οποίων δικαιώθηκαν, εν όλω ή εν μέρει και διαγράφηκαν ή μειώθηκαν τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν, οι 1.886, δηλαδή το 38,1%. Επίσης, 239 υποθέσεις είτε τέθηκαν στο αρχείο είτε παραιτήθηκαν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι. 
Υψηλό ήταν το ποσοστό της δικαίωσης και στα αμέσως προηγούμενα χρόνια και συγκεκριμένα:

  • Το 2019 εκδικάστηκαν από τη ΔΕΔ, 7.138 υποθέσεις, εκ των οποίων δικαιώθηκαν οι 2.465, δηλαδή το 34,5%.
  • Το 2018 εκδικάστηκαν 8.170 υποθέσεις εκ των οποίων δικαιώθηκαν οι 3.179 ή το 38,9%.
  • Το 2017 εκδικάστηκαν 10.291 υποθέσεις  εκ των οποίων δικαιώθηκαν οι 2.205 ή το 21,4%.
  • Το 2016 εκδικάστηκαν 8.711 προσφυγές και δικαιώθηκαν οι 1.381 ή το 15,9%.
  • Το 2015 οι προσφυγές που εκδικάστηκαν ήταν 10.222 εκ των οποίων δικαιώθηκαν μόνο οι 490 ή το 4,8%.
  • Το 2014 εκδικάστηκαν 7.832 υποθέσεις και δικαιώθηκαν οι 1.346 ή το 17,2%.
  • Το 2013 (πρώτο έτος λειτουργίας της ΔΕΔ) οι υποθέσεις που εκδικάστηκαν ήταν 261 και δικαιώθηκαν οι  27 ή το 10,3%.

ded

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα